چهار حقایق ساده درباره بالش بادی توضیح داده شده

↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۶۲. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۰۲. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۶۳-۶۴. ↑ رولان، زندگانی ب

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۶۲. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۰۲. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۶۳-۶۴. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۲۳. ↑ ل-وینک، چگونه خوب بشنویم، ۴۱۷. میخواهم گریبان تقدیر را بگیرم، بیشک او نخواهد توانست که یکباره مرا به زانو درآورد، وه که چقدر خوب است اگر انسان بتواند هزار بار دیگر، زندگی از سر بگیرد… ↑ ل-وینک، چگونه خوب بشنویم، ۴۱۸. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۲۱-۲۲-۲۳. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۵۲. ↑ Brandenburg 1996, p. ↑ Cooper 1996, p. ↑ حسنی، تاریخ موسیقی، ۱۵۸-۱۵۹. بتهوون بهخاطر افکار آزادیخواهی، هرگز شهر وین را دوست نمیداشت و از آن نفرت داشت، یک بار نیز در حدود سال ۱۸۰۸، بهصورت جدی تصمیم گرفت که این شهر را ترک کند، اما وین شهری بود که منبع درآمد زیادی داشت و شاهزادگان و عاشقان موسیقی، بزرگی و عظمتِ بتهوون را درک میکردند و مانع از ترک وی از وین شدند، چرا که آن را مایهٔ ننگ شهر خود میدانستند که نتوانسته بتهوون را نزد خود حفظ کند. شدید بود بهطوری که در سال ۱۸۱۹، در یک مجمع عمومی، هنگامی که گفته بود: «مسیح هم یک یهودی مصلوب بیش نیست»، پلیس قصد دستگیری او را داشت. This artic le h as been ​done by G SA Conte​nt  G en er ator  Demover​sion.

دریافتشده در ۲۹ مارس ۲۰۲۰. بنای یادبود بتهوون در بن به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تولدش در اوت سال ۱۸۴۵ رونمایی شد. بتهوون سبکی جدید پدیدآورد که اکنون آن را «دورهٔ پایانی» مینامند. پس از دو سال، اکنون این نخستین باری است که دَمی راحتی و آسایش احساس میکنم. اکنون قطعهٔ پیانویی برای الیزه اهداشده به ترزه، او را بهیاد میآورد. معاصران بتهوون وی را چنین توصیف میکردند: مردی کوتاه قد با هیکلی درشت که موهای سیاه، زبر، وزکرده و شانه نخوردهاش، مارهای مدوسا را به یاد میآورد. در این دوره، وی نگارش و تنظیم جدیدی از سونات پیانو برای ساز شستیدار را به سرانجام رساند که تقریباً به مدت یک دهه طول کشیده بود. این اصطلاح بیشتر بهعنوان یک نامِ جایگزین برای «دورهٔ میانی» استفاده میشود. اما استفاده از اصطلاحِ «قهرمانانه» بهطور فزایندهای در روش و دانشِ بتهوون بحثبرانگیز شدهاست. هرگز از من نخواهید شنید در بارهٔ آنچه از هنرم میگویند توجهی داشته باشم …

گفته میشود بتهوون در سال ۱۷۸۷، هنگامی که فقط ۱۶ سال داشت، طی سفری کوتاه به وین، برای اولین بار با موتسارت ملاقات میکند، اما چنین بهنظر میرسد که موتسارت توجهی به وی نمیکند. به عنوان مثال، هرگاه تماشاگران در حین اجرای او گپ میزدند یا توجهی به او نداشتند، اجرای پیانو را متوقف میکرد. به عنوان مثال، منتقدین اولیه و سرسختِ موسیقی، پنهان و غیرمستقیم، فینالِ سمفونی شماره ۹ را به عنوان محصولی از یک آهنگسازِ ناشنوا و پیر، رد کردند. برخی از قطعات مهمِ دورهٔ اول عبارتند از: سمفونی شماره ۱ و شماره ۲، مجموعهٔ «شش کوارتت زهی، اپوس ۱۸»، دو کنسرتو پیانو شماره یک و شماره دو، چندین سونات پیانو از جمله سونات پیانو شماره ۸، که معروفترین است. در سال ۲۰۲۳، تجزیه و تحلیل جامعی از چندین تار موی بتهوون و دیانای آنها انجام گرفت و با آنکه به کشفیات مهمی از جمله علت مرگ و عدم اشتراک ژنتیکی با دیگر اعضای خانواده بهدست آمد، اما علت ناشنوایی وی همچنان در هالهای از ابهام باقی ماندهاست. همانطور که قبلاً گفته شد، بتهوون برای اصحاب قدرت و مقامهای اجتماعی در وین ارزشی قایل نمیشد.

آثاری بسازد. وی همچنین قطعهٔ «سرود حرکت» و یک اثر با نام «ما یک ملت بزرگ آلمانی هستیم» برای گروه کر تصنیف کرد. بتهوون خودش مینویسد: «در این دنیا هیچکس نیست که به اندازهٔ من ییلاق را دوست بدارد، هر درخت به اندازهٔ یک انسان برایم عزیز و دوستداشتی است». آنتون شیندلر دوست نزدیک بتهوون مینویسد: «او سراسر عمرش را به پاکی و عفافی دوشیزهوار گذراند و هرگز ضعف نفسی نداشت که به خاطر آن وجدانش در خورِ ملامت باشد». پدرش قصد داشت از هوش و استعداد وی در موسیقی، بهرهٔ مادی ببرد و از چهارسالگی او را وادار میکرد تا پیانو بنوازد یا او را در اتاقی حبس میکرد تا به صورت جانفرسایی ساز ویولن را تمرین کند. ↑ حسنی، تاریخ موسیقی، ۱۵۵. ↑ John Suchet. "Karl van Beethoven (1806-58) Beethoven's nephew". ↑ Nettl 1994, p. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۱۰۰-۱۰۱. ↑ رولان، زندگانی بتهوون، ۲۶. ↑ Thayer 1967b, p.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد خرید بالش بادی لطفا از صفحه ما بخواهید.

آخرین مطالب