چرا آموزش و پرورش در انتخابات مجلس بیهار مسئله مهمی نیست؟

[ad_1] جوانان بیهار فقط برای کار یا اشتغال مهاجرت نمی کنند.

توسط ABDOOSNEWS در 6 آبان 1399
[ad_1]
بارگذاری..

جوانان بیهار فقط برای کار یا اشتغال مهاجرت نمی کنند. او همچنین مجبور است برای تحصیل فرار کند. اگر یک نظرسنجی مشخص از این مورد وجود داشته باشد ، مشخص خواهد شد که تعداد دانشجویان مهاجر از کارگران کمتر نیست. فرار برای اشتغال قابل درک است ، اما دانش آموزان باید برای تحصیلات مقدماتی در کالج خارج شوند. دانشجویان بیهاری برای آموزش هایی که می توان با مبلغ کمی از شهر به پاتنا پایتخت انجام داد ، باید مبلغ زیادی روپیه هزینه کنند.


[ad_2]
Source link