طراحی لبخند دیجیتال - دنتچی

از زمانهای قبلی که از نقاشیهای دستی روی عکسهای چاپشده بیمار برای برقراری ارتباط و توضیح نتایج نهایی با بیماران

توسط ABDOOSNEWS در 24 آذر 1400
از زمانهای قبلی که از نقاشیهای دستی روی عکسهای چاپشده بیمار برای برقراری ارتباط و توضیح نتایج نهایی با بیماران استفاده میشد، اکنون به طراحی کامل دیجیتالی روی نرمافزار DSD روی رایانه تبدیل شده است. اگر برای شما سوال است که منظور از لبخند دیجیتال چیست، در ادامه به توضیح این موضوع می پردازیم. مثلا حتی در صورتی که دندان های جلویی نیاز به ترمیم می داشتند آنها را با استفاده از مواد غیر همرنگ دندان (آمالگام) ترمیم می کردند و فقط اینکه دندان حفظ شده باشد کافی بود . نقاشی های آنالوگ روی عکس ها و بدون اتصال به مدل آنالوگ . از طرف دیگر دندانپزشک هم وقت خواهد گذاشت و لبخند شما را طراحی کرده و مدلهای ساخته شده را موقتا روی دندانهای شما سوار خواهد کرد. زمانی بود که طراحی با خودکار روی کپی چاپی عکسها برای تجسم نتیجه درمان انجام میشد، اما نمیتوان آن را با مدل مطالعه مرتبط کرد. کوچمن و کالامیتا DSD را به عنوان یک ابزار مفهومی چند منظوره توصیف کردند که میتواند از دید تشخیصی پشتیبانی کند، ارتباطات را بهبود بخشد و قابلیت پیشبینی درمان را افزایش دهد، با اجازه دادن به تجزیه و تحلیل دقیق ویژگیهای صورت و دندان بیمار که ممکن است توسط گچگیری بالینی، عکاسی یا تشخیصی مورد توجه قرار نگیرد. طراحی لبخند دیجیتال یک حالت دیجیتالی است که به ما کمک میکند تا با شبیهسازی و پیشبینی نتیجه نهایی درمان پیشنهادی، طرح لبخند جدید را ایجاد و طرحریزی کنیم. طراحی لبخند دیجیتال می تواند یک دید کلی به دندانپزشک در رابطه با شرایط بیمار بدهد و بیمار نیز می تواند ارتباط بهتری با تیم پزشکی برقرار کند چراکه پیش از شروع عمل،اطلاعات کافی در خصوص آنچه اتفاق خواهد افتاد را در اختیار داشته است. زمانی که بیمار میخواهد به آن لبخند دست یابد اما در انجام روش درمانی شک دارد، زیرا نمیتواند نتیجه درمان خود را تجسم کند، زمانی است که پزشک میتواند از ابزار طراحی لبخند دیجیتالی (DSD ) استفاده کند. در سالیان اخیر تجربیات بسیار ثابت کرده هنگامی که نیازهای فنی ترمیمی با خواسته ها و نیازهای عاطفی بیمار ترکیب می شود، نتایج عالی حاصل می آید. در دو دهه اخیر طراحی لبخند به تدریج از طراحی فیزیکی آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده است که از دو بعدی به سه بعدی پیشرفت کرده است. این را می توان به راحتی ویرایش کرد و برای دستیابی به طراحی نهایی که نیازهای زیبایی شناختی و عملکردی بیماران را متعادل می کند، می توان آن را در هر زمان انجام و لغو کرد. در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت طراحی لبخند دیجیتال چیست.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن