دریچه کولر - انواع و قیمت دریچه کولر - تهویه نظری - 09128722799

از گزاره کاربردهای روزنه کولر چهارطرفه سقفی،در سیستم های دمش و مکش هوا می باشد.لازم به توضیح است از روزنه کولر

توسط ABDOOSNEWS در 17 فروردین 1401
از گزاره کاربردهای روزنه کولر چهارطرفه سقفی،در سیستم های دمش و مکش هوا می باشد.لازم به توضیح است از روزنه کولر در سیستم های سرمایشی و گرمایشی به طور همزمان می قدرت استفاده نمود. همین روزنه ها معمولا بصورت دیواری مورد به کارگیری قرار می گیرند، اما به کار گیری در سقف نیز هیچ اشکالی در کارکرد آنها ساخت دریچه کولر چوبی جدید نخواهد کرد. اگر بخواهیم کارداران اثر گذار در بالابودنِ بها روزنه کولر اسلوت را نسبت به دیگر دریچه ها آیتم باز‌نگری قرار دهیم، می اقتدار به آیتم pvc پلاستیکیِ بکاررفته در ساختار این دریچه اشاره نمود. بعد ها روزنه کولر اسلوت بصورت به طور کامل اختیاری از سوی کارفرما اعلام و سوای انحصار قابل ساخت و عرضه می باشد.ابعاد روزنه نیز از عامل ها مستقیم در استخراج بها کولر می باشد،بدیهی میباشد هر چه بعد ها روزنه کولر اسلوت بزرگتر باشد،قیمت روزنه کولر اسلوت هم ارتقا می یابد. روزنه کولر دوطرفه سقفی هم بصورت بادمپر و سوای دمپر ساخته می شود و در هر دوسیستم دمنده و مکنده قابل استفاده می باشد.دریچه کولر دوطرفه نیز برای سرمایش و هم به جهت گرمایش گزینه مصرف دارد. دریچه های کولری در بعدها گوناگون و بدون انحصار ابعاد، بصورت سفارشی و اصلی هر تعداد گزینه نیاز کارفرما، قابل ایجاد و عرضه می باشد. ساختار نمای ظاهری همین دریچه کولر هم از خطوط موازی اساسی تیغه های کله قندیِ ریز که بصورت پروفیل آلومینیوم ساخت و در بدنه ی همین دریچه کولر تعبیه می گردد تشکیل شده است.این مدل دریچه کولر هوای داخل کانال کولر را بدون هیچ تغییری در زاویه ی پرتاب به محفظه انتقال می دهد. ساختار و شکل همین دریچه به حیث فرم دقیقاً شبیه به روزنه کولر آهنیِ طرح تازه می باشد کلیدی همین تفاوت که جنسِ مَتریالِ فریم و پرّه ها و دمپرِ همین روزنه کولر از پروفیل و ورق آلومینیوم تشکیل شده است. ساختار همین دریچه کولر ،در حاشیه ی خویش از یک فِرِیم کلیدی محصول پروفیل آلومینیوم تشکیل یافته است.داخل کادرِ همین روزنه کولر نیز از خطوط موازیِ T شکل تشکیل یافته که همین خطوط سبب ریزش هوا بصورت تعدیل شده از دهانه دریچه کولر می گردد. در باطن بدنه ی داخلیِ دریچه کولر اسلوت،برای تعادل در هوارسانی از یک سِری قطعات پلاستیکیِ مشکی استعمال می گردد. به طور معمول در ساخت دریچه های فوق از ورقه های آهن محکم استفاده می شود تا در برابر فشار جراحت نبینند. قیمت دریچه کولر چندطرفه سقفی به خاطرِ میزان ورقِ مصرفی و همچنین زمانِ بیشترِ ساخت، عمدتا از بها روزنه کولر دیواری بالاتر می باشد. به رخ کلی بایستی در نظر داشته باشید که هدف از خرید کردن روزنه کولر؛ تهیه نمودن هوا و سرمای ورودی به محفظه میباشد لذا تعیین ابعاد مطلوب و همینطور کالا آن می اقتدار بسیار کلیدی و چالش برانگیز باشد.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن