هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بنابراین شرکت تولید کننده بایستی اص

توسط ABDOOSNEWS در 10 اسفند 1400
هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بنابراین شرکت تولید کننده بایستی اصلی دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اهمیت توجه به موضوعاتی زیرا افزایش قدرت هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی میباشد که به جهت ارتقا عجله و اقتدار ماشین مورد به کار گیری قرار می‌گیرد ، برای اینکه بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید دریافت نمایید همین گزینه یک عدد از موارد ضروری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی هست که مرحله آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده میگردد و به این ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن واقعه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در رابطه حیاتی طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین ایجاد و طراحی این قطعه را می توان یک فعالیت سخت و تهی دست به علم مخصوص در نظر گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در هنگامی که ارزش ماشین بالا می‌رود و اشخاص توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و اهمیت میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن مینمایند که کارگزاشتن همین قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای متمایز در اتومبیل نیز میشود. چنانچه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، با سرعت و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه با طراحی و ایجاد این قطعه دارای دارد، روزگار و هزینهای می باشد که شما بایستی به جهت آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را می توان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین عامل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. همین دو قطعه از حیث محصول و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی کلیدی کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون میگردند و پروسهی انجام همین واقعه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، دوچندان سرعت بالا و آسانتر می باشد و همین مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط با هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن