قیمت شیر فشار شکن ✔️ بهمن ماه 1400 ❤️ CLA_VAL 🥇

یک پیچ تنظیم کننده در بالای رگولاتور می تواند برای ارتقا تنش در فنر داخلی (در نتیجه کمتر فشار آب هنگام خروج از

توسط ABDOOSNEWS در 14 اسفند 1400
یک پیچ تنظیم کننده در بالای رگولاتور می تواند برای ارتقا تنش در فنر داخلی (در نتیجه کمتر فشار آب هنگام خروج از سوپاپ) محکم شود، یا شل شود تا آب آزادانه از روزنه عبور کند. هنگامی که سیستم بوسیله تنظیم کننده فشار آب مراقبت می شود، فشار کمتری بر روی شیرهای داخلی وسایل وارد می شود، احتمال نشتی کمتری دارا هستند و نوسانات فشار آب یکنواخت می شود. در داخل، یک تنظیم کننده فشار آب اساسی یک دیافراگم متغیر کلیدی فنر است که بسته به میزان فشار آب محل ورود به شیر بطور اتومات پهن و باریک می شود. همچنین می توانید از شرکت آب محلی خویش سوال کنید، که احتمالاً می تواند به شما بگوید آیا تنظیم کننده فشار در محله شما سفارش می شود یا خیر. اگر به تهیه و تنظیم کننده فشار آب نیاز دارید، خوب تر هست آن را پس از شیر حساس که خط لوله آب را به خانه شما در دست گرفتن می کند، کارگزاری کنید. به طور معمول فشار آب خروجی از مخازن دوچندان بالا بوده و جهت ورود به سیستم لوله کشی آب مصرفی خانگی مناسب نیست. جور مستقیم مطلوب به جهت سیستمهای مهم فشار ناچیز و دقت پایین میباشد. هر کدام از آن ها به جهت سیستم خاصی مطلوب است که اصلی تعیین صحیح آن ها سرانجام ی بهتری خواهند داشت. به کارگیری از همین شیر در زمینه های متفاوت منجر می شوند که هزینه های مربوط به خرید تجهیزات گران کاهش یابد و برای بهره برداری از خطوط انتقال از این کالا مجهز و مناسب به فعالیت می رود. عمده تولیدکنندگان صورت یا اندازه تنظیم کننده های خویش را تغییر تحول نمی دهند، بنابراین یک دسته تازه از به عبارتی برند بایستی دقیقاً مثل دسته پیشین مناسب باشد. همین شرایط به تهیه و تنظیم کننده اذن می دهد تا از کل لوله های خانه شما مراقبت نماید و همچنین در صورت نیاز به ردوبدل یا تعمیر رگلاتور، بستن سریع شیر اهمیت آب را آسان می کند. این می تواند فشار را در محدوده 50 تا 80 psi کمتر دهد و فشار لوله ها و وسایل نصب شده از کنار شیر را تا حد متعددی کاهش دهد. درصورتیکه فشار معمولا دربین 40 تا 60 psi است ، خوب است، ولی فشار آب بالای 80 psi احتمالاً باعث ساخت فشار بیش از حد بر بر روی لوله ها، اتصالات و وسایل می شود. شیر اطمینان یا این که شیر فشار شکن یک اتصالات برنجی گنبدی شکل می باشد که عموماً درست از کنار شیر اصلی، جایی که خط اهمیت آب وارد خانه می شود، قیمت شیر فشار شکن صنعتی یافت می شود. وقتی آب با فشار فراوان وارد رگولاتور می شود، مکانیسم داخلی دیافراگم را منقبض می نماید تا جریان آب محدود شود.
آخرین مطالب