یک دلفین شنا در بسفر توسط برج گالاتا که در آن دریا ترافیک تقریبا به توقف آمده در 26 آوریل سال 2020 به عنوان شهرستان از 16 میلیون شده است تحت مستند از آوریل 23rd, به عنوان بخشی از اقدامات دولت برای جلوگیری از گسترش Covid-19 اپیدمی ناشی از رمان coronavirus. - در آبهای تنگه بسفر دلفین ها این روزها شنا در نزدیکی خط ساحلی در ترکیه و بزرگترین شهر استانبول با پایین محلی ترافیک دریایی و ممنوعیت ماهیگیری. . (عکس توسط Yasin AKGUL / AFP)