وکیل مهریه - گروه وکلای عدالت نویسان

وی ادامه داد: در فشارهایی که بین زوجین به وجود میآید، درصورتیکه مرد مقاومت نماید و زن بخواهد جدایی بگیرد، دریا

توسط ABDOOSNEWS در 20 بهمن 1400
وی ادامه داد: در فشارهایی که بین زوجین به وجود میآید، درصورتیکه مرد مقاومت نماید و زن بخواهد جدایی بگیرد، دریافت حق طلاق در همین حالت در درمقابل رحمت مهریه مطرح میشود چون طلاق از حقوق و دستمزد زوج میباشد و به استدلال این که زن میخواهد زودتر طلاق بگیرد، فرضاً در صورتی که مهریه آن‌ها 100 سکه است، قسمتی از آن را میبخشد تا به سرانجام مطلوب خویش برسد. ولی بسته به توافق میان زوج قابلیت و امکان ارتقاء مهریه وجود ندارد البته طرفین می توانند کلیدی توافق یکدیگر میزان آن را کمتر دهند. ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی مقرر داشته می باشد که: ممکن هست صیغه طلاق را به بوسیله وکیل اجرا کرد و برابرماده ۱۰۷۱ قانون مدنی، هر کدام از مرد و زن می تواند به جهت عقد نکاح به غیر وکالت دهد و برابر مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و۶۵۸ ضابطه مدنی نیز نماینده قانونی می تواند ایجابا و قبولا به وکالت از هر دو طرف مورد وکالت را انجام دهد و چون منعی به جهت انجام چنین موضوعی وجود ندارد زوجین می توانند کلیدی توافق یکدیگر به احد از وکلای قانونی دادگستری اعطای وکالت نمایند تا به طرفیت هر دو التماس سند عدم قابلیت و امکان سازش را بکند. به گزارش ایسنا، علیرضا شرافتی - وکیل دادگستری - در رابطه اهمیت مهریه به «قانون» گفت: در ضابطه در ارتباط دارای مهریه دو بُعد وجود دارد؛ یک بُعد آن حقوقی و بُعد دیگر، عرفی است. حسن وحدانی نماینده قانونی مبنا یک دادگستری تهران در تمامی حوزه های دعاوی خانواده ذیل تیتر وکیل خانواده چه در حیطه جزئی خیس و تخصصی تر زیرا وکیل مطالبه مهریه و یا این که وکیل طلاق ، بر این امید سعی می دارد که بتواد مراجعه کنندگان متشخص اعم از مرد یا زن را اصلی آگاه ساختن از حقوق و البته تکالیف قانونی شان در انتخاب خط مش درست حقوقی جهت دهی و امداد نمایند. و با توجه به نوع آن زن می تواند هر دوران که بخواهد آن را مطالبه کند. با توجه به همین مراتب، قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ آن را به رخ منوط قبول کرده است. اساسی اعتنا به مقررات ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ حساس اصطلاحات بعدی آن وکلا نباید آن گاه از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل، یا این که انقضای وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف برعلیه یا افراد ثالث را درآن مورد قضیه درمقابل موکل سابق خود قبول کند و محاکم وکالت او را نباید در همین مورد بپذیرد، به قیاس اولویت، وکیل در طلاق توافقی زوجین نمی تواند در دادگاه به وکالت از هر دو طرف، تقاضای صدور واهی عدم وکیل مهریه اصفهان امکان سازگاری نماید. گهگاه همین خانمها آنقدر همسران خویش را تحت فشار قرار ارائه می کنند تا ناچار به طلاق توافقی شوند. نماینده قانونی مهریه و جدایی خویش پیگیر پرونده شما می باشد و می کوشد بهترین دفاع برای پرونده شما داشته باشد سوای نیاز به حضور شما هم می تواند همگی کارهای شما را انجام داده و باعث آسودگی خاطر قوت قلب شما می شود. کارشناسان پلتفرم حقوقی ترازو میتوانند مشاورههای بیشتری در همین باره به شما ارائه کنند. این وکیل دادگستری تصریح کرد: متاسفانه در جامعه ما بعضی از خانمها دریافت مهریه را به جهت خود نوعی درآمد میدانند که زندگی مشترک حیاتی فردی را در مدت کوتاهی آغاز کنند و آن را به نقطه نهایی برسانند که دارای همین نقطه نهایی در قالب طلاق توافقی یا یکطرفه مهریه خویش را مطالبه کنند. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم وکیل مهریه ذهبی لطفا از برگه ما بخواهید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن