از وظایف وکیل ملکی متخصص در دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت یک دعوای به شدت تخصصی و پیچیده بوده که بسیاری از پرونده‌های حوزه ملکی را به خود اختصاص

توسط ABDOOSNEWS در 4 آبان 1400

دعوای اثبات مالکیت یک دعوای به شدت تخصصی و پیچیده بوده که بسیاری از پرونده‌های حوزه ملکی را به خود اختصاص داده است. در این میان افراد بدون علم و آگاهی و بدون مراجعه به وکیل امور ملکی، سعی در رفع مشکل خود دارند. اما این نکته که دعوای اثبات مالکیت نیازمند حضور وکیل ملکی متخصص و آگاه به قوانین است را نادیده می‌گیرند.

دعوای اثبات مالکیت و نقش پررنگ وکیل ملکی در آن

براساس ماده 22 قانون ثبت و همچنین ماده 47 این قانون، دادگاه کسی را مالک می‌داند که سند مالکیت به نام وی باشد یا به طرق قانونی به وی منتقل شده باشد. اما اگر ملکی که هنوز در اداره ثبت به صورت رسمی به ثبت نرسیده باشد اختلافاتی بروز کند و شخص خریدار با افرادی دیگر که ادعای مالکیت دارند روبرو شود در این صورت دعوای اثبات مالکیت بروز می‌کند.

به زعم وکیل متخصص ملکی، از آنجایی که در دعوای اثبات مالکیت بین قضات و دادگاه‌ها همچنان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و دادگاه‌ها در برخورد با این نوع دعاوی رویه‌های مختلفی را در پیش می‌گیرند، و یکی از دعاوی پیچیده به شمار می‌رود بنابراین حضور وکیل املاک متخصص در دعاوی اثبات مالکیت امری لازم و ضروری به شمار می‌رود. 

چراکه گاهی دربرخی موارد مطرح شده در دادگاه‌ها، کار به دیوان عالی کشور و صدور آراء وحدت رویه می‌رسد. در این صورت شما نمی‌توانید بدون وکیل از عهده حل پرونده برآیید. لذا بهتر است قبل از هر اقدامی و از همان ابتدا حتما با بهترین وکیل امور ملکی مشورت کرده و وکالت را به وی بسپارید.

صرف نظر از هزینه وکیل ملکی، آنچه که مهم است به نتیجه مطلوب رسیدن پرونده شماست و از آنجا که قانون به خصوص در مورد دعاوی اثبات مالکیت بسیار پیچیده و تخصصی می‌شود باید کار را برعهده کسی قرار داد که نسبت به مواد قانون اشراف کامل داشته باشد. برای ابنکه در مورد نقش وکیل ملکی در دعوای اثبات مالکیت بیشتر آشنا شوید حتما مقاله وکیل متخصص امور ملکی برای دعوای اثبات مالکیت را بخوانید.

راه‌های اثبات مالکیت با استفاده از تخصص وکیل ملکی مجرب

اختلافی که بین دو یا چند نفر بر سر ملکی بروز می‌کند و اینکه کدام‌یک به زعم دادگاه و قاضی مالک شناخته می‌شود، امری است که تشخیص آن براساس مدارک و مستندات و به عهده دادگاه خواهد بود. اسناد و مدارکی که باید ارائه شود عبارتند از:

هر نوع مدرک و سند دال بر احراز مالکیت، سابقه سکونت یا ید و تصرف، شاهد.

سند مهم‌ترین مدرک در اثبات مالکیت از نظر دادگاه است. سند رسمی ثبت شده در اداره ثبت بدون تردید نشان‌دهنده مالکیت و اثبات ادعای مالکیت فردی است که سند به نام وی است. بحثی که در مورد اسناد عادی مطرح است این است که اگر غالب مالکیت افراد بر املاک در محدوده ملک مورد دعوا، با اسناد عادی احراز شده باشد در این صورت سند عادی نیز می‌تواند دارای اصالت بوده و مالکیت فرد را اثبات نماید.

ولی از آنجایی که در این نوع اسناد امکان جعل و شک و شبهه وجود دارد حتما از وکیل امور ملکی در مورد این اسناد مشورت کرده و با نظر وی اقدام به طرح دعوا نمایید تا دچار مشکل نشوید. اگر فرد مقابل ادعای جعلی بودن سند عادی را مطرح کند، کار به کارشناس جعل سند ارجاع داده می‌شود تا صحت ادعای مزبور بررسی گردد.

یکی دیگر از موارد اثبات مالکیت سابقه تصرف در ملک است. اگر کسی که در زمین و ملکی سابقه تصرف دارد و همه مردم محلی می‌دانند که وی متصرف بوده می‌تواند خود دلیلی بر ادعای مالکیت وی باشد.طرف مقابل در صورت ادعای مالکیت باید اسناد و مدارکی دال بر راستی ادعای خود ارائه نموده و  اثبات نماید که تصرف دیگری غیر قانونی بوده است.

ازآنجایی که اثبات مالکیت در این موراد کمی مشکل خواهد بود، لذا بهتر است حتما از تخصص یک وکیل ملکی بهره‌مند شوید.

مورد سوم از مدارک مورد نیاز برای اثبات مالکیت شاهد است. این موضوع چنانچه اسناد و مدارک کافی در دسترس نباشد شهادت شهود راه دیگری برای اثبات مالکیت به شمار خواهد رفت. در این صورت شاهد یا شهود باید شرایط قانونی برای شهادت داشته باشند، عاقل و بالغ باشند، از بستگان فرد نبوده باشند، مورد اعتماد باشند و از سوی دیگر از روی اجبار وادار به شهادت نشده باشند.

انواع املاک در اثبات مالکیت که نیازمند تخصص وکیل ملکی است

از جمله املاکی که محل مناقشه و دعوا بوده و ممکن است کار به دعوای اثبات مالکیت و استفاده از وکیل ملکی متخصص کشیده شود عبارتند از:

- اثبات مالکیت با سند اصلاحات ارضی

- اثبات مالکیت زمین بدون سند

- اثبات مالکیت با شهادت شهود

- اثبات مالکیت با سند عادی

- اثبات مالکیت زمین کشاورزی

- اثبات مالکیت اراضی ملی

- اثبات مالکیت با نسق زراعی

- اثبات مالکیت با رای وحدت رویه

هرکدام از این موارد تخصصی بوده و گاهی پیش می‌آید که دو یا چند مورد از این دعاوی باهم مطرح شود و موضوع پیچیده‌تر شود بنابراین حتما نیازمند استفاده از وکیل املاک است تا فرد را در رویه‌های اداری و قانونی و تا حصول نتیجه راهنمایی نماید.

آخرین مطالب