اتصالات گلخانه {راه به|رویکرد|روش|گزینه|راه حل|استراتژی|تکنیک موفقیت

در مواردی که تأکید آن روی محورهایی زیرا آتی باشد، بر بهترین طریق طراحی و برنامهریزی قلمرو عمومی متمرکز شدهاست،

توسط ABDOOSNEWS در 27 آبان 1401
در مواردی که تأکید آن روی محورهایی زیرا آتی باشد، بر بهترین طریق طراحی و برنامهریزی قلمرو عمومی متمرکز شدهاست، در این زمینه مواقعی چون: استدلالهای کلیدی، مفاهیم شهرسازی-معماری و پایایی جالب و در خور دقت میباشند که قویاً به نیز گره خوردهاند. این ساختمان توسط مجموعه معماری Orlando de Urrutia طراحی شده که ایده آن از قطره آب بوده که قابلیت و امکان جابه جایی و چرخش هوا به درون آب را داراست سطح زیرین این ساختمان که کاملاً بر روی آب طراحی شده به رخ مدور در داخل آب میچرخد. همین مورد قضیه شدیداً بر روی موفقیت یا شکست یک پروژه تأثیر میگذارد. حتی آنگاه از اینکه به یک حوزه فرهنگی نو معرفی شدهاند، یا به رخ جزئی اجرا شدهاند یا سازگار نبودهاند و جایگزین شدهاند یا حتی نادیده گرفته شدهاند. این ساختمان به عامل این که در بیشتر وقت ها سال از هوای خارج از ساختمان به عنوان تهویه مطبوع استعمال میکند، ۲۲ % دیاکسیدکربن کاهش وارد هوا میکند. نانوذرات آلومینیوم، سوق دهی حرارتی و الکتریکی آلومینیوم حدود ۶۰ درصد مس می باشد که به عامل تولید آن به تیتر یک هادی، در قالب میلهها و لولههایی است که در کاربردهای متفاوت الکتریکی نظیر اتصالات و نوارهای توزیع استفاده میشود. سینی های حاوی بذر در آغاز باید در اتاقک های جوانه زنی نگه داری شوند و قبل از انتقال به آن محل می بایست صد رد صد آبیاری شوند. ایده اصلی طراحی از توپوگرافی یک دره نخ نما بوده که در نهایت دو ساختمان اهمیت پیج و تابی موزون و چرخشی گام به قدم به سمت داخل و هسته مرکزی قرار گرفتهاست که مهم ۶ طبقه پارکینگ که ۳ طبقه از آن در زیر زمین قرار گرفته که در طبقه ۴ مجتمع یک باغ سرتاسری موجود میباشد و از طبقه ۴ تا ۱۶ دو ساختمان از یکدیگر انقطاع شدهاند و چرخشی قشنگ را به اکران گذاشتهاند. این برج در کوالالامپور مالزی واقع شدهاست ایده دارای همین برج از ساختمانهای سنتی مرزوبوم مالزی میباشد فرم همین برج به رخ قایقهای بادبانی که به رخ قوس دار می باشد نمایان شدهاست. در این مجتمع اهمیت توجه به الگوهای شهر جاکارتا از مصالح مستقر در منطقه اقلیم شهر جاکارتا و نوع بافت شهر استعمال شدهاست. اساسی دقت به رشد روزافزون جمعیت و نیاز به تامین مواد غذایی و سبزیجات و میوه برای همگی فصول سال، تولیدکنندگان را برآن داشته می باشد تا برای تولید از سیستم های گلخانه ای به کار گیری کنند. به جهت اشخاصی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از بست و اتصالات گلخانه ، شما احتمال دارد می توانید حساس ما در صفحه وب اتصالات گلخانه زعفران تماس بگیرید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن