دانلود کتاب ۵۰۴ tagged posts

0

روش های خرید کتاب های خارجی

انتشارات بنیاد سینمایی فارابی با بیست و سه عنوان در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران حضور دارند.
حضور انتشارات بنیاد سینمایی فارابی در اولین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی ، اولین نمایشگاه کتاب مجازی در تهران از 22 فوریه با حضور ناشران مختلف آغاز می شود و تا 5 بهمن ادامه دارد.

بر اساس این خبر ، انتشارات بنیاد سینمایی فارابی در این نمایشگاه مجازی حضور دارند و بیست و دو عنوان کتاب سینما در سیستم ...

Read More