IPL شخصیت هایی دارد که لیگ را روشن می کنند: Shastri

[ad_1]

IPL شخصیت هایی دارد که لیگ را روشن می کنند: Shastri

راوی شاستری می گوید IPL خوشبخت است که شخصیت هایی مانند کریس گیل را دارد که لیگ را روشن می کند. کریکت همیشه شخصیت داشت ، حتی وقتی بازی می کرد اما IPL وجود نداشت.

[ad_2]

Source link