Monthly Archives نوامبر 2020

0

نخست وزیر پس از اظهارات وزیر پاکستان در مورد پولواما به مخالفت حمله کرد

[ad_1]

بارگذاری..

نخست وزیر نارندرا مودی به اپوزیسیون حمله کرد زیرا که پرسید چه کسی مسئول حمله تروریستی در جامو و پالوامای کشمیر در سال گذشته است که منجر به کشته شدن 40 سرباز شد. وزیر پاکستان در اعتراف آشکار به نقش این کشور در حمایت از تروریسم فرامرزی ، به قانونگذار این کشور گفت که پاکستان مسئول این حمله تروریستی است. نخست وزیر مودی در بحبوحه انتخابات در Bihar و در 145 سالگی تولد سردار Vallabhbhai Patel به مخالفان حمله کرد. وی موضع مخالفان را “تفرقه افکن” خواند...

Read More
0

راز انگیزه BTS برای کنسرت های مجازی

[ad_1]

[ad_2]

Source link

Read More
0

پسر فروشنده قراضه در تلاش نهم آزمون ورودی پزشکی را پاک می کند

[ad_1]