18.67 پوند لاخ از نزدیكان نامزد BJP پیش از مشروبات الكلی Telangana توقیف شد

[ad_1]

بارگذاری..

وزیر امور خارجه اتحادیه G Kishan Reddy ، عصر دیروز دوشنبه ، پس از غارت بزرگ پس از تصرف 18.67 پوند پول نقد از محل اقامت یکی از نزدیکان کاندیدای BJP برای نظرسنجی M Raghunandan Rao ، به Sidipet رسید.

[ad_2]

Source link