خرید رمان انگلیسی

ایبوک رالی به دنبال به آثارش دراین خرید رمان انگلیسی اشاره نمود و ذکر کرد : اینجانب در سه اثر از اثراتی که نو

توسط ABDOOSNEWS در 16 خرداد 1399
ایبوک رالی به دنبال به آثارش دراین خرید رمان انگلیسی اشاره نمود و ذکر کرد : اینجانب در سه اثر از اثراتی که نوشته‌ام به‌این فراز پرداخته‌ام ; دو اثر در حیطه‌ کتاب داستان طفل و نوجوان و دیگری در حیطه‌ بزرگسال . «یحیی و یاکریم» و «موهای تو خانه‌ ماهی‌هاست» دو اثری است که موضوعشان این فراز اساسی مورخ معاصر است . در کتاب داستان بزرگسال «خرید رمان انگلیسی » فصلی است که کاملاً وقف این فراز شده‌است و به صورت دقیقی توشه دراماتیک مقدمات واقعه‌ پانزده خرداد ماه را پر رنگ نموده است . آفریننده خرید رمان انگلیسی «بی کتابی» در رابطه این اثر ها توضیح اعطا کرد : در کتاب داستان «یحیی و یاکریم» نوجوانی در زمانه‌ ما می خواهد به روح پرسشگری و فضولی خویش درمورد این فراز تاریخی بپردازد . خویش شخصیت , جست‌وجوگری است که کارایی میکند از ماجرایی که چهاردهه پیش از وی پیش آمده است سردربیاورد . در کتاب داستان «موهای تو خانه‌ ماهی هاست» شخصیت نوجوان کتاب داستان این توشه , خودش مشغول ماجراست . خودش جزئی از مردمی است که در رخداد شرکت کردن داشته‌اند . راهی را میرود تا به مقصدی رسد . خواسته‌ای در وی صورت می گیرد و موانعی پیش منش اوست و می‌بایست که با سختی ها بجنگند تا آنچه را که می خواهد به دست بیاورد . این در میان افرادی می باشند که اورا یاروی مینمایند و اشخاصی نیز می باشند که بازدارنده وی میگردند ; نیز با سختی ها ارگانیک روبه‌روست نیز انسانی و نیز با باطن خویش در جدال خرید رمان انگلیسی است ; هر سه مانع ها را پیش رو دارااست و این نحوه قصه توشه دراماتیک روایت را به شدت بالابرده است . به گفته این تالیف کننده خرید رمان انگلیسی , گرچه این اثر برگزیده‌ ابتدا ماجرا انقلاب شد و تا به هم اکنون بوسیله تعدادی چاپ کننده شش توشه تجدید چاپ شده‌است , ولی این کفایت نمیکند . زیرا فقط شش هزار جلد خرید رمان انگلیسی از آن پخش شده شده‌است و صرفا شش هزار نفر از نوجوان ها ما در حین این سالیان این اثر را خوانده‌اند , یا این که مجال و شرایط روبه‌رو شدن با این اثر را یافته‌اند ; این یعنی هیچ . در بخش تبلیغات حرفه‌ای و صحیح و کارآمد و تبدیل این اثر به قالب‌های دیگر نمایشی کاری صورت نگرفته است . پیشنهادهای برای تبدیل این اثر به یک فیلم سینایی و برنامه کودک بوده است , امّا پیشنهادها چنان دورازشوخی نبوده‌اند که به محصولی سبب شود . پیگیری و هدفمندی و تدارک برنامه‌های حرفه‌ای روی اثرها تولیدی هنری در سرزمین ما فراوان ضعیف است . ما نیازمندیم در بخش‌هایی که ساز و فعالیت وجودی‌اشان فعالیت درحیطه‌ی خرید رمان انگلیسی تعریف شده است , شاهد عمق تاءمل و پیگیری و برنامه‌ریزی و کار کارا و بایسته و دنباله‌دار و دلسوزانه باشیم . شرفی خبوشان با اشاره به این‌که سازمان‌ها و نهاد های فرهنگی و آموزشی بایستی بیشتر از پیشین ضرورت شناسایی این فرازهای تاریخی و تبدیل آن به محصول‌های بایسته و گرانبها هنری و سپس عرضه‌ صحیح و هدفمند و مشتاقانه‌ آن را ادراک نمایند و با ایمان به این‌که نتیجه‌ کارشان گران قدر اجتماعی در زمینه‌های کلان خواهد بود , بدین عمل دست یازند , خیر از راز این‌که بدان به یک عمل مناسبتی نگاه نمایند و تنها به پرکردن گزارش بپردازند , بیان کرد : ما نیازمند وصال خرید رمان انگلیسی به نتیجه‌ایم . می بایست تأثیرگذاری یک کار فرهنگی را در تراز جامعه به وضوح بتوان روءیت کرد و آن را شم کرد . شما چقدر تأثیرگذاری این فراز کلیدی تاریخی را در وجود و اطوار و اخلاق و رفتار و خو و راه و روش نوجوان ها ما دیده‌اید و شم کرده‌اید؟ چه تعداد از نوجوان ها ما غیر از یک سری برگی که در کتاب مورخ تحت عنوان تکلیف و ماده درسی با این فراز روبه‌رو میشوند , داده ها دیگری از آن دارا هستند و با آن تحت عنوان یک وضعیت گران بها شایان توجه و تهییج کننده‌ احساس فضولی و برانگیزنده‌ تخیل و شور تکان و تغییر‌و تحول درونی روبه‌رو شده‌اند؟

زنگ هشدار کم کاری خرید رمان انگلیسی ما مدت‌هاست که نواخته شده ‌است

او اهمیت دادن به تولیدات خرید رمان انگلیسی برآمده از فرازهای تاریخی را نیازِ ما دانست و اعلام کرد : ما چاره‌ای نداریم جز این‌که مورخ را برای طفل و نوجوان دیدنی کنیم . نجات ما از خلل ها فرهنگی , نجات خردسال ها و نوجوان ها ما از هجمه‌ فضای مجازی , راهش همین است . این یک اراده‌ ملی می‌طلبد . زنگ هشدار کم کاری ما مدت‌هاست که نواخته شده ‌است . ما طفل و نوجوانمان را چنان که بایستی و احتمالا تجهیز نکرده‌ایم . می بایست به وی بنیه بدهیم , شور و شوق و میلش را برای قرائت مورخ برانگیزیم و مهربانانه دستش را بگیریم و از بازی‌هایی که بقیه افراد برای وی تدارک دیده‌اند نجاتش دهیم
نظرات کاربرن