گروت کلینیک بتن ایران

 

 مقدمه

گروت ماده ای ترکیبی است که مقاومت فشاری بالایی دارد و با توجه به خاصیت منبسط شوندگی خود کلیه حفرات را پر میکند . گروت ترکیبی از سیمان ، سیلیس و پلیمر ها و مونومرهایی به منظور بهبود خواص و عملکرد است . گروت های پایه سیمانی مقاومت دینامیکی پایین دارند و در نقاطی که نیاز به مقاومت دینامیکی باشد از گروت های اپوکسی استفاده میشود .

کاربرد گروت

به طور کلی از گروت برای پرکردن فاصله بین صفحه ستون و بتن بستر استفاده میشود . بدین ترتیب از گروت در محل اتصال صفحه ستونها به پی ، صفحه ستونها به پداستالها و همچنین صفحات نصب تجهیزات سنگینی که پایه های آنها بر روی سازه ای بتنی سوار میگردد ، استفاده میشود .

روش اختلاط و اجرا

گروت پایه سیمانی به صورت پودری آماده مصرف که باید با مقدار مشخصی آب مخلوط شود ، ارائه میگردد . میزان آب مورد نیاز جهت اختلاط با یک کیسه گروت ، بسته به وزن کیسه و نتایج آزمایشگاهی آن ، توسط کارخانه تولید کننده در قالب برگ مشخصات فنی به خریدار  ارائه خواهد شد . همچنین روش اختلاط هر نوع گروت در این برگه ها قید شده است .

پس از قالب بندی اطراف محل صفحه ستون و نظافت کامل محل ، بتنی که گروت روی آن اجرا خواهد شد را بصورت اشباع با سطح خشک مرطوب میکنیم ( با این هدف که بتن بستر آب مخلوط گروت را جذب نکنه ) و سپس ترکیب گروت را در قالبی که اطراف صفحه ستون مستقر کرده ایم میریزیم . در محل هایی که فاصله صفحه ستون و بتن بستر کم باشد و امکان گروت ریزی ثقلی نداشته باشیم ، از تزریق گروت پایه سیمانی استفاده میکنیم . گروت پایه سیمانی نیازمند طی نموندن دوره عمل آوری برای رسیدن به حداکثر مقاومت خود است .

در مورد گروت های اپوکسی سطح بتن به هیچ وجه نباید مرطوب باشد . پس از مخلوط کردن رزین و هاردنر اپوکسی و جزء پودری مطابق دستور العمل تولید کننده ، مانند گروت پایه سیمانی در صورتیکه امکان گروت ریزی ثقلی وجود داشته باشد گروت را در قالب میریزیم و در غیر اینصورت از تزریق گروت بوسیله پمپ تحت فشار استفاده میکنیم . گروت اپوکسی نیازی به یط نمودن دوره عمل آوری ندارد اکل باید تا زمان حصول گیرش ترکیب اپوکسی صبر کرد .

تفاوت های گروت های پایه سیمانی و اپوکسی

گروت های پایه سیمانی و گروت های اپوکسی کاربردهای متفاوتی در صنعت ساختان دارند . هرچند در برخی موارد امکان استفاده از هر دو محصول وجود دارد  اما به طور کلی گروت های اپوکسی در موارد زیر توصیه میشوند :

·         مصارف با مقاومت بسیار زیاد که موجب کمترین از کارافتادگی بشوند

·         تامین مقاومت در برابر  مواد شیمیایی و روغن ( یا مواد نفتی ) و در برخی موارد جلوگیری از خوردگی

·         لرزه گیری

·         گروت ریزی کمپروسورهای پیستونی

·         مصارفی که به حداکثر چسبندگی با فونداسیون و دستگاه یا بیس پلیت نیاز دارند تا سازه ای یکپارچه حاصل گردد

·         گروت ریزی انکربولتها ، کابلها  یا میله که باید بارهای کششی زیادی را تحمل کنند

·         تزریق سیستم های اپوکسی ( فقط مایع ) پر نشده به داخل ترکها و منافذ عمیق  برای تعمیرات بتن

·         تحمل بارگذاری دینامیکی سنگین بدون خرابی

همچنین استفاده از گروت های پایه سیمانی در موارد زیر توصیه میگردد :

·         ساخت و سازهای عمومی عمرانی

·         گروت ریزی انکر بولتها ، کابلها یا میله که نیازی به تحمل بارهای کششی زیاد نیست

·         موارد کاربری ماشین آلات یا تجهیزات دارای چرخه دمایی یا دماهای بالای طولانی مدت بیش از 93.3 درجه سانتیگراد

·         موارد کاربری ماشین آلات یا تجهیزاتی که بارگذاری دینامیکی سنگینی ندارند

همچنین در موارد زیر میتوان از هر دو نوع گروت پایه سیمانی یا اپوکسی استفاده نمود :

·         هرگونه نصب تجهیزات دورانی غیر بحرانی یا مواقعی که قابلیت اطمینان و عملکرد بلند مدت تجهیزات ، دغدغه اصلی بهره بردار نباشد

·         در المان های سازه ای که به بیشترین تکیه گاه اتکایی نیاز دارند

 

در صورتیکه در شرایط مشابه قصد انتخاب بین گروت پایه سیمانی و گروت اپوکسی را داشته باشیم ، بهتر این نکته که گروت اپوکسی نیاز به طی دوره عمل آوری ندارد و در نتیجه سریعتر آماده بهر برداری میگردد را در نظر بگیریم .

 

کلینیک بتن ایران ، افتخار دارد که در قالب شرکت های رایحه بتن سبز و ژرف تابان مهر ، همراه مطمئن صنعتگران شریف و کوشندگان راه آبادانی ایران عزیز است .

 

آموزش سئو

ایندکسر