کنایه مستقیم PM PMi در Tejashwi Yadav


بارگذاری..

نخست وزیر نارندرا مودی ، امروز در اولین جلسه ، تجاوی یداو 31 ساله ، نامزد اصلی وزیر مخالفت را نشان داد ، به نشانه افزایش عصبی شدن BJP ، که در اتحاد با نیتیش کومار بر بیهار حاکم است. طی هفته های گذشته ، تجمعات تجویوی یداو جمعیت بی سابقه ای را به خود جلب کرده است. BJP پیش از این آن را رد کرده و گفته بود که جمعیت همیشه به رای تبدیل نمی شوند.Source link

آموزش سئو

ایندکسر