پلیس نامحسوس همچنان فعال است/ کدام نهاد مسئول نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی است؟

۲- هنگامی که وسیلهی نقلیه از فاصله ۱۵۰ متری عقب وسیلهی نقلیه دیگری که در اکنون حرکت است عبور می نماید مگر هنگا

توسط ABDOOSNEWS در 14 بهمن 1400
۲- هنگامی که وسیلهی نقلیه از فاصله ۱۵۰ متری عقب وسیلهی نقلیه دیگری که در اکنون حرکت است عبور می نماید مگر هنگامی که در هم اکنون سبقت گرفتن باشد. ۷- در نقاطی که اهمیت کارگزاری علایم منحصر به فرد سبقت گرفته ممنوع اعلام شده باشد. به دور زدن در فاصله یکصد و پنجاه متری پیچها و سربالاییهایی که عرصه دید کافی نمی باشد و همچنین از بر روی خط مالامال ممنوع است. وسیلهی نقلیهای که در حرکت می باشد بر وسایل نقلیه متوقفی که در حالا حرکت کردن یا این که جلو و عقب زدن یا این که بدور زدن هستند حق تقدم عبور دارند. رانندگانی که از خط مش فرعی وارد راه و روش اصلی میگردند باید قبل از ورود به روش دارای توقف تمام کنند و پس از اطمینان از عدم عکس العمل حیاتی وسایل نقلیهای که احتمالاً در خط مش مهم حرکت می‌کنند وارد این رویکرد بشوند. چراغ عابر پیاده را به تیتر یک عدد از چراغ راهنمایی رانندگی تنها در دو رنگ قرمز و سبز وجود داراست که نشان از حرکت و یا توقف عابرین است. همانطور که گفته شد، ماهیت دوربینهای تصویب خلافی دوربین، به عبارتی طور که از نامشان پیداست، تصویب شتاب غیرمجاز و این نوع از تخلفات است.به این علت در ثبت تخلفات هدایت و رانندگی مثمرثمر عمل کرده و به قانونمند کردن شهر امداد فراوان ویژهای آزمون دین نامه ش 4 خواهند کرد. سردار هادیانفر اظهار کرد: بر پایه ماده ۹۸، رانندگان تمامی وسایل نقلیه و افراد اعم از پیاده یا سوار بر حیوانات و یا این که اشخاصی که مسؤلهدایت انفرادی و یا نوع جمعی پیادگان و یا این که حیوانات در راهها هستند، موظفند از علایم و مقررات مربوطتبعیت نمایند، مگر این که مأمورانراهنمایی و رانندگی و پلیس روش به دلایلی رعایت نکردن آنها را در محل، مجاز اعلام کنند. پیشهادی که به شما یا هرکس دیگری که همین مطلب را می خواند داریم چنانچه نمی توانید مفهوم مکتوب را فهم و شعور کنید و یا واقعا وقت به اندازه به جهت خواندن مکتوب ایین طومار ندارید راحترین رویه قرائت پرسش ها ایین طومار می باشد یا چنانچه نمی خواهید هیچ هزینه ای کنید اپلیکیشن ازمون ایین نامه که در این کاغذ معرفی کردیم دانلود و نصب کنید و به شکل بدون پول به کارگیری کنید. درود شما همین سوال ها ایین نامه بخونید کافیه . واحدهایی از هدایت و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که تحلیل و کنترل بر اجرای قوانین و مقررات راهنمنایی و رانندگی در جاده های کشور دارند. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حیاتی سوالات آزمون آئین نامه حق تقدم وب وبسایت خویش باشید.
آخرین مطالب