[ad_1]

بارگذاری..

یک بحث جهانی پیرامون دو کلمه وجود دارد – اسلام هراسی و اسلام فاشیسم. هند موضع بی سابقه ای به نفع فرانسه اتخاذ کرده است. دهلی نو آشکارا از رئیس جمهور فرانسه ، امانوئل ماکرون حمایت کرده و حملات شخصی به وی را اسفناک خوانده است. در همین حال ، بسیاری از مردم می گویند که در بحث کشورهای اسلامی یک دوگانگی وجود دارد. آنها در برابر فرانسه متحد هستند اما در برابر آزار و اذیت مسلمانان چین ساکت هستند. چرا؟ در مورد نبرد بزرگ ، ما به واکنش های اسلامی علیه فرانسه و بحث درباره آن نگاه می کنیم. و ما از موقعیت بی سابقه هند رمزگشایی می کنیم.

[ad_2]

Source link

آموزش سئو