هدف از آزمایش نوار عصب ماهیچه چیست؟

هدف از تست نوار عصب و عضله
این مطالعه چگونگی عملکرد اعصاب و عضلات با هم است. علائم شایع اختلالات اسکلتی عضلانی شامل موارد زیر است:

وجود درد در نقاط مختلف بدن

احساس ضعف و خستگی می کنید

احساس سوزن سوزن شدن و زوزه کشیدن در قسمت های مختلف بدن

احساس بی حسی در قسمت های مختلف بدن

کمردرد نوار عصب و عضله با علائم منتشر و وجود فشار دیسک یا استئوآرتریت در پشت

درد گردن با علائم تنش و وجود فشار دیسک یا استئوآرتریت بر روی گردن

مرکز نوار عصبی و عضلات تهران (پیشگام):

شایان ذکر است که در برخی از بیماری های مربوط به اعصاب و ماهیچه ها ، ممکن است این علائم نیز مشاهده شود. تشخیص ارتباط این علائم با مشکلات اسکلتی عضلانی نوار عصب و عضله بیمار بر عهده متخصص است. پزشک می تواند با در نظر گرفتن تاریخچه بیمار ، بررسی و بررسی آزمایشات انجام شده ، این ارتباط را پیدا کند. یکی از این آزمایشات گرفتن نوار عصبی و عضلانی از بیمار است.

مسیر عصب محیطی شامل هسته سلولهای عصبی نوار عصب و عضله حرکتی واقع در نخاع و حسی است که در گانگلیون ریشه خلفی ، ریشه های عصبی ، شبکه عصبی و غیره واقع شده است.

در معاینه عصب و عضله ، آنچه مورد ارزیابی قرار می گیرد ، رفتار ناخودآگاه پتانسیل های کار اعصاب و عضلات است که به عنوان مکمل معاینه و تاریخچه گرفته شده از بیمار استفاده می شود.

برخی از برنامه های آزمایش نوار عصبی و عضلانی که برای معاینه دقیق تر مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
1- بررسی عملکرد صحیح یا نادرست اعصاب حسی و حرکتی عضلات

2- تعیین محل آسیب

3- تعیین نوع اختلال

4- تخمین زمان خسارت

5- بررسی بهبودی یا بدتر شدن اندام مصدوم

6- تعیین نوع درمان توسط پزشک نوار عصب و عضله

7- در تزریق موضعی نیز می توان از تست نوار عصب عضلانی استفاده کرد

8- استفاده از نوار عصبی در بیماریهای رادیکولوپاتی و آسیب عصبی به دلیل آرتروز دیسک

9- استفاده از تست نوار عصبی و ماهیچه ای برای تشخیص سندرم تونل کارپ یا CTS

10- بعضی از بیماران چندین دیسک کمر یا چندین دیسک گردن دارند و در بسیاری از موارد با کمک تست های نوار عصبی و عضله می توان مشخص کرد که کدام نوار عصب و عضله دیسک فشار را روی عصب می گذارد.

11_ در بیماران مشکوک به دیسک کمر و دیسک گردن رحم می توان از نوار عصبی یا عضله برای تشخیص وجود یا عدم وجود ضایعات آکسونال استفاده کرد. وجود ضایعات فعال به نفع معالجه جراحی است و عدم وجود نوار عصب و عضله ضایعات فعال امکان درمان غیر جراحی دیسک را برای پزشک فراهم نمی کند. در کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی ، ما روی این پدیده بسیار تمرکز می کنیم تا مسیری دقیق تر را برای بیماران محترم تعیین کنیم.