نهمین تولیدکننده سولفات پتاسیم جهان

کود های حاوی پتاسیم به ویژه همین کود را کود میزان مرغوب بودن می نامند چرا که خاصیت بسیار زیادی برای بهبود کیفی

توسط ABDOOSNEWS در 1 فروردین 1401
کود های حاوی پتاسیم به ویژه همین کود را کود میزان مرغوب بودن می نامند چرا که خاصیت بسیار زیادی برای بهبود کیفیت و افزایش رویش محصولات کشاورزی گوناگون دارد. عدم کاربرد پتاسیم (1.2 عدد) طرح سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه حاصل شد. همین ماده در داروهای ملین و داروهایی که جهت تخلیه روده تبارک پیش از کولونوسکوپی تجویز می شود کاربرد دارد. همین کمک خواهد کرد که پتاسیم را به صدق از روش رگ ها توزیع کند. به علت داشتن خواص انفجاری نیترات پتاسیم، در تهیه همین کود طبق معمول 80 درصد نیترات پتاسیم را اساسی 20 درصد کلرید پتاسیم ادغام میکنند. بهتر است در هنگامی که زمین خالی میباشد از این کود استفاده نشود، زیرا باران سبب شستشوی آن از خاک میشود. در اصل به ازای هر درخت به صد و پنجاه گرم کود سولفات پتاسیم آیتم نیاز می باشد و در هر هکتار زمین نیز دربین قریه الی بیست کیلو گرم از این کود مورد استفاده قرار می گیرد و در حالت محلول پاشی نسبت به صد الی صد و بیست گرم از این کود را در یک لیتر آب حل میشود. سولفات پتاسیم آکساپول، حاوی دو عنصر اضطراری پتاسیم و گوگرد برای رویش گیاهان میباشد که حساس جذب پرسرعت می تواند به صورت کوددهی یا به صورت محلول پاشی آیتم به کار گیری قرار گیرد.سولفات پتاسیم یک عدد از پر مصرف ترین کودهای کشاورزی است که تامین کننده نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد می باشد. به جهت اندازهگیری نشتیونی، نمونههای برگ (بهاندازة یک دایره به شعاع 1 سانتیمتر) در قوطیهای حاوی 30 میلیلیتر آبمقطر، غوطهور شدند و بهمدت 20 ساعت روی دستگاه شیکر (مدل KS260 digital، شرکت IKA، آلمان) اهمیت سرعت 120 دور در دقیقه تکان دیتا شدند؛ آن‌گاه سوق‌دهی الکتریکی محلول حاوی نمونهها با دستگاه هدایتسنج (مدل Cond 720، کمپانی WTW، آلمان) خوانده شد (هدایت الکتریکی اولیه). دلجوان گفت : مهم گذشت روزگار یک رآکتور ۴هزار تنی ملامین کارگزاشتن و همینطور یک واحد ۲۰ هزار تنی سولفات آمونیوم به همین مجتمع بیش تر شد و مشابه واحد دیر باز ۲۰ هزار تنی هم یک واحد جدید ۲۰ هزار تنی دیگر ساخته شد که اساسی ساخت جمعی ۴۰ هزار بدن در سال سولفات آمونیوم به بزرگترین واحد تولیدکننده سولفات آمونیوم مرزو بوم تبدیل شد. مصرف سولفات پتاسیم می تواند به بهبود میزان ساخت و میزان مرغوب بودن محصولات (رنگ، طعم و قابلیت انبارداری) کمک نماید.
آخرین مطالب