نقش وکیل امور خانواده در دادخواست تهیه مسکن مستقل از سوی زن

به موجب ازدواج، زوجین دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند. نفقه یکی از حقوق زن است که برعهده مرد است. نفقه شامل مسکن، لباس، غذا، هزینه‌های درمان و دارو و می‌شود که موضوع اکنون ما مسکن است.

به موجب قانون تعیین مسکن بعد از ازدواج از جمله حقوقی است که برای مرد است. مگر آن‌که زن در شروط ضمن عقد شرط حق تعیین مسکن را برای خود ذکر کرده و زوجین بر سر آن به توافق رسیده باشند. اگر زوجه از این شرط آگاهی نداشته و در عقدنامه خود نیز به آن اشاره نکرده باشد حق تعیین مسکن و شهر و محل زندگی پس از ازدواج با مرد است.

حال درنظر بگیرید زن بر اساس محل کار مرد یا وضعیت اقتصادی وی در مکانی زندگی کند که برایش ضرر بدنی یا شرافتی داشته باشد. در این صورت زن می‌تواند با کمک یک وکیل خانواده و اثبات این قضیه دادخواست تهیه مسکن مستقل را بدهد.

مسکن مناسب بخشی از نفقه زن محسوب می‌‌شود. این مسکن باید در شان زوجه باشد و در صورتی‌که زوج این مسکن مستقل را تهیه نکند و مکان فعلی مناسب و در شان زوجه نباشد زن می‌‌تواند از دادگاه درخواست کند که او را به تهیه مسکن ملزم نماید. البته تشخیص شان زوجه به عهده دادگاه است.

دادخواست تهیه مسکن و نقش وکیل خانواده 

همان‌طور که می‌دانید زن ملزم به تمکین از مرد و تمکین از جمله تکالیف زن و حقوق مرد است. در مقابل مرد نیز وظیفه دارد نفقه پرداخت کند که از جمله حقوق زن به شمار می‌رود. اگر زن تمکین نکند و مرد بتواند ادعای خود را (در قالب دعوای الزام به تمکین و اثبات نشوز) در دادگاه اثبات نماید می‌تواند نفقه پرداخت نکند اما در مواردی زن می‌تواند تمکین ننموده ولی نفقه دریافت کند.

یکی از این موارد بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی است که در آن آمده است: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت سکوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه به عهده شوهر خواهد بود.»

به عبارت دیگر اگر زن در مکان زندگی فعلی خود (به عنوان مثال در یک اتاق در منزل پدر شوهر) ترس ضرر و آسیب فیزیکی داشته باشد یا از نظر مالی و یا حیثیتی در خطر باشد و زندگی در آن‌جا موجب عسر و حرج وی باشد می‌تواند برای مسکن علی‌حده درخواست نماید و شوهر موظف است نفقه وی را نیز پرداخت کند، چرا که این موضوع مصداق نشوز و عدم تمکین زن نمی‌شود.

دادخواست تهیه مسکن علی‌حده توسط وکیل امور خانواده

از آن‌جایی که اثبات ضرر به زوجه در مکان زندگی که زوج برایش در نظر گرفته و همین‌طور دادخواست تهیه مسکن مستقل مانند بسیاری از موضوعات دیگر پیچیدگی‌های زیادی داشته و تخصصی است و از سوی دیگر قابل پیگیری و تجدیدنظرخواهی از سوی مرد است باید زن قبل از اقدام به هرکاری با یک وکیل خانواده متخصص در این زمینه مشورت کرده و با کمک وی اقدام به تنظیم دادخواست تهیه مسکن علیحده نماید.

مراحل ارائه دادخواست مسکن علیحده

برای دادخواست تهیه مسکن مستقل و مناسبی که زن قصد دارد درخواست دهد باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت‌نام کند. خواهان (زوجه) برای طرح دادخواست باید عقدنامه، کارت ملی و شناسنامه خود را ارائه کند.

دادگاه با رسیدگی به دادخواست زوجه و پس از اثبات ادعای زوجه، مرد را مکلف به تهیه مسکن مستقل می‌کند و تا زمانی که مرد مسکن در شان زوجه را تهیه نکرده باشد زن می‌تواند تمکین نکرده و نفقه دریافت نماید. 

پس از تهیه مسکن توسط زوج وی باید اجاره‌‌نامه یا مبایعه‌‌نامه مسکنی که تهیه کرده را به دادگاه ارائه کند. دادگاه نیز در مرحله بعد کارشناسی را برای بررسی و بازدید از منزل می‌فرستد و در صورتی زن به تمکین ملزم می‌شود که کارشناس این منزل را در شان زن تشخیص دهد.

شاید بسیاری از زنان از این حق خود آگاهی نداشته و بعد از علم به داشتن چنین حقوقی بخواهند نسبت به تنظیم دادخواست تهیه مسکن مستقل اقدام نمایند. اما باید بگوییم شما قبل از اقدام به هرکاری و برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیانی بهتر است با یک وکیل خانواده خوب و باتجربه مشورت کنید و اگر در تهران به دنبال بهترین وکیل خانواده هستید می‌توانید از سایت های تخصصی که در این حوزه های فعالین می کنند، مراجعه نمایید. اگر می خواهید در مورد سایر نقش های وکیل خانواده بدانید از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه کنید:

https://baelm.net/191182-%D8%A7%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF.html

آموزش سئو

ایندکسر