نظر سنجی برای مرحله اول در 71 حوزه انتخابیه آغاز می شود

[ad_1]

بر اساس داده های ارائه شده توسط کمیسیون انتخابات ، از کل 2،14،84،787 انتخاب کننده واجد شرایط استفاده از حق رای دادن ، 1،12،76،396 رای دهنده مرد ، 1،01،29،101 نفر زن و 599 نفر در رده جنسیت سوم قرار دارند. 78،691 انتخاب کننده خدمات وجود دارد.[ad_2]

Source link