“نخست وزیر نمی تواند شغل را تحویل دهد بنابراین او به من حمله می کند”: تجاوی یداو به NDTV

[ad_1]

بارگذاری..

نخست وزیر نارندرا مودی نمی تواند شغل ایجاد کند یا اقتصاد را احیا کند ، بنابراین او در حال ایجاد خرده شخصی است. “تجاوی یداو” هنگام تبلیغات انتخاباتی به NDTV گفت.

[ad_2]

Source link