مدیریت تکنولوژی - مجمع مدیران ایران

۴-بهره برداری از تکنولوژی بمنظور حصول سود و منافع دیگر مورد لحاظ شرکت.بهره برداری به تجاری سازی اشاره دارد. از

توسط ABDOOSNEWS در 15 بهمن 1400
۴-بهره برداری از تکنولوژی بمنظور حصول سود و منافع دیگر مورد لحاظ شرکت.بهره برداری به تجاری سازی اشاره دارد. از طرف دیگر پس از نقطه نهایی نبرد تحمیلی و شروع بازه مرمت کشور و جبران نارسایی های تولیدی پیشین ، درصد متعددی از مدیران واحدهای صنعتی ذیل پوشش دولت برای نوسازی و توسعه منابع خویش درخواست کننده تأسیس واحدهای تحقیق توسعه و گسترش بوده اند. من هم اصلی خودم گفتم پس مطلقا شیوه موثری هست به یکبار امتحان کردنش می ارزد! برخلاف تصور متداول و برنده درباره تکنولوژی به عنوان ابزاری کمکی به جهت فعالیتهای انسانی بخش اعظمی از فیلسوفان اخیر، تکنولوژی را نیکی وسیلهای به جهت فعالیت صرف بلکه علتی به جهت ایجاد و تولید فکر به جهت اصلاح و تغییر‌و تحول عمل و حالت و موقعیت قلمداد میکنند و میگویند: هر ابزار تکنولوژی خویش اساس و مایه فکر تولید و ساخت تکنولوژی دیگر، اصلاح طرز گذشته و پیدایی خلاقیت و ابتکار اختراع در شکلگیری امور و فعالیتهاست. در نتیجه به کار گیری از یک دستگاه به جهت همه اشخاص یک خانواده ممکن است و هر شخص، به یک گردنبند منحصر به فرد به جهت خود نیاز ندارد. اما تلاشهای آخر به نیاز به ساخت انسجام هرچه بیشتربین فعالیتهای تحقیق و توسعه و بقیه فعالیتهای دارای و کارایی به جهت حق تقدم بندی پروژه ها معطوف شده است. دلایل دائمی داروهای بیهوشی، احتمال خونریزی داخلی، مشکلات عفونتی یا نیاز به جراحی دوباره و ترمیمی از مواقعی میباشند که امکان داراست در هر جراحی ساده یا این که پیچیدهای رخداد بیفتد. برخی افراد آن را ابزاری به جهت حفظ بقای انسان های اولیه تعریف کردهاند و بعضی دیگر فناوری را ابزاری در دست بشر میدانند که برای تسلط به محیط اطراف از آن بهره می برند. لطمهای نیز که احتمالاً خواهند دید دو وجه دارد؛ یکی از این است که دیگر استارتآپ جدیدی ساخت نمیشود، جلوی فعالیت آن ها گرفته می‌شود و انگیزهها محدود میشود. خطری که امروز مداخلههای دولتی به جهت استارتآپها دارند چیست؟ چنانچه دولت به بهانههای مختلف که ذیل عنوان حمایت یا این که رگولاتوری انجام میشود وارد همین فضا شود، مطمئناً استارتآپها لطمه میبینند. دولت در هر حوزهای که بخواهد حمایت کند، به اقتصاد اخبار تکنولوژی روز جهان لطمه وارد میکند. دوم این که استارتآپهای پیروز امروز نیز به نوعی به وابستگان دولت و خصولتیها تبدیل میشوند؛ شبیه آنچه در جریان خصوصیسازیها اهمیت آن مواجه بودیم و دیدیم که اقدامات دولتمردان در نهایت به خصولتیشدن اقتصاد، فساد، رانت و تیولداری منجر شد. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم اخرین اخبار تکنولوژی لطفا از برگه ما بخواهید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن