مبارزه با سرطان پستان در میان بیماری همه گیر Covid-19

[ad_1]

بارگذاری..

بیماری همه گیر COVID-19 کل کشور را به بن بست کشاند و سیستم مراقبت های بهداشتی را در کشور تحت فشار قرار داد. ماه اکتبر ماه آگاهی از سرطان پستان است و ما از طریق پزشکان ، بیماران و بازماندگان متوجه می شویم که چگونه در میان بیماری همه گیر با سرطان پستان برخورد می کنند.

[ad_2]

Source link