طلاق توافقی چ مراحلی دارد ؟

طلاق توافقی : یک کدام از گونه های طلاق , طلاق توافقی است که در متن‌ها حقوقی تعریف نشده است. طلاق توافقی , که در آن زن و مرد توافق می نمایند از یکدیگر جدا شوند و این توافق طومار در یک دادگاه ثبت می شود و اجرای رسمی آن تضمین می شود . در واقع همانگونه که از نامش پیداست , این مدل طلاق طلاقی است که در آن تمامی چیز توافق می شود و زوجین برای طلاق از یکدیگر یکسری توافق طومار ها را انجام می دهند که نوعی طلاق است .

در طلاق توافقی , زوجین می بایست در تمام موردها مرتبط با مهریه , محافظت , حضانت فرزند و زمان و شیوه ملاقات , مهریه و پاداش و . . . توافق نمایند تا زودتر به انگیزه خویش برسند . دادگاه در رأی خویش هرگونه توافق را در‌این موردها در لحاظ گرفته و آن را در مدرک عدم قابلیت و امکان سازگاری ذکر نموده است که یکی‌از مهم‌ترین سندها طلاق توافقی است .

 

در طلاق توافقی چه باید کرد ؟

1- انجام همگی فرآیند بوسیله نماینده قانونی طلاق, توافقی که با کل فرآیند دادرسی آشنا باشد, عمل صورت گرفته را در کوتاهترین زمان ممکن انجام می‌دهد.

2- هیچ یک از دو جفت نباید حضور داشته باشند .

3- تنظیم دادخواست طلاق توافقی که مبنا فرایند و پروسه دادگاه را تشکیل می‌دهد . در صورتی به صورت ناقص تهیه و تنظیم شود , دادرسی طولانی می شود و در شرایطی که به خطا تهیه و تنظیم شود , در موافقت طومار هایی که بعداً عواقب اساسی حقوقی در پی خواهد داشت . طلاق توافقی عدم تفکیک ضابطه و عواقب آن قطعاً مشکلات دیگری ساخت می نماید و برای خودداری از حضور نماینده قانونی .

4- نیازی به حضور و تنش زوجین نیست و از اختلافات احتمالی زن و شوهر در جلسات آن‌ها پرهیز می شود .

5-طلاق توافقی حضور وكیل با رضایت متقابل برای طلاق بازدارنده از زمان زمان رسیدگی می شود .

6- گرچه حضور وكیل نیازمند هزینه و حق الوكاله است , ولی از مخارج غیر اضطراری جلوگیری می شود .

 

نحوه ی درخواست طلاق توافقی

مخارج طلاق توافقی با رضایت متقابل معمولاً مواقعی از قبیل هزینه تشکیل دادخواست , هزینه مشورت خانواده در دادگاه , هزینه تست بارداری , هزینه طلاق محضری و هزینه یا این که حق الوکاله را مشتمل بر می شود . با دقت به این‌که طلاق توافق شده‌است , در صورت طرح دعوی , هزینه دادگاه در بین دو طرف تقسیم می شود .

بعد از ارائه دادخواست و گزینش شعبه دادگاه و با دقت به این‌که داوری از طلاق توافقی حذف و با مشورت خانواده جایگزین شد , واحد دادگاه همینطور از زوجین که در شهرهای متعدد می‌باشند هزینه شهریه مشورت اخذ می نماید . و گروه خانواده متعدد است , که ما تماما در مقاله ارزش طلاق با رضایت متقابل توضیح دادیم .

 

طلاق توافقی چقدر زمان میبرد

برای جواب به‌این که طلاق توافقی با رضایت متقابل چه زمان است , می بایست اعلام‌کرد که اینک در بخش اعظم شعب دادگاه های خانواده در تهران پروسه و زمان انجام فرایند , از جمله طرح پرونده قضایی در دفتر ها دادستانی , طی می شود . , انتخاب در یک شاخه و یک رگ , در راستای شاخه بروید . و صادر شدن سند عدم بضاعت در مصالحه است , این زمان به نفع نماینده قانونی طلاق توافقی کمتر از یک ماه ارتفاع میکشد و درصورتی که طلاق توافقی سوای نماینده قانونی باشد , این زمان فی مابین 3 تا 4 ماه زمان خواهد برد .

طلاق توافقی این زمان ممکن است در شهرهای متفاوت مملکت گوناگون باشد . با اعتنا بدین زمینه , بایستی خاطرنشان کرد كه انجام بعضا پروسه در بعضا از بخش ها كمتر از یک سری هفته ارتفاع می كشد و خوب تر است در جواب به مقطع زمان انجام توافقات , در اسرع وقت گفته شود .

 

طلاق توافقی و مهریه

 

حداکثر زمان مشورت 45 روز از مورخ تشکیل پرونده طلاق توافقی ( دادخواست ) است و بعداز اخذ لحاظ کارشناسی راس مشورت کردن خانواده به دادگاه , در صورت عدم نیاز به پزشک معالج رسمی یا این که آزمایشگاه بارداری , دادگاه صادر می نماید سند عدم سازگاری در هفته .

آموزش سئو