شکایت برای اخاذی و نقش مشاوره حقوقی در این‌گونه دعاوی

حتما تا به حال واژه اخاذی به گوشتان خورده و یا شاید با آن روبه‌رو شده باشید. اگر شخصی گرفتار مورد اخاذی ش

توسط ABDOOSNEWS در 18 آبان 1400

حتما تا به حال واژه اخاذی به گوشتان خورده و یا شاید با آن روبه‌رو شده باشید. اگر شخصی گرفتار مورد اخاذی شده و قصد شکایت دارد باید چه مراحلی را طی کند و از چه کسی کمک بگیرد؟ از چه افرادی می‌توان شکایت نمود، چه اعمالی را می‌توان اخاذی به حساب آورد؟ این موارد بحثهای تخصصی است که نیازمند مشورت کردن با یک مشاور حقوقی خوب و باتجربه بوده و مراجعه به مشاور حقوقی برای دعاوی مربوط به زورگیری جهت جلوگیری از تضییع حقوق یا احقاق حق ضروری خواهد بود.

اخاذی و زورگیری مصادیق آن و نقش مشاوره حقوقی در آن

باجگیری، خفت کردن و اخاذی واژههای مترادفی هستند. اخاذی در لغت به معنای زورگیری، باج خواهی و گرفتن مالی به زور و با تهدید از دیگری است. قانونگذار نیز اخذ هر نوع مالی به روش قهر و غلبه از دیگری را در زمره اخاذی محسوب میکند. چرا که هیچ کسی نمیتواند دیگران را اجبار به دادن مالی نماید که متعلق به خود اوست. 

از لحاظ قانونی اشخاصی که مورد اخاذی قرار میگیرند دو دسته حقیقی و حقوقی هستند. اشخاص حقیقی همان افراد بوده و منظور از اشخاص حقوقی همان شرکت‌ها هستند که دارای شخصیت مستقل هستند. گاهی تهدید برای اخاذی مختص خود فرد نیست و افراد و بستگان وی را شامل میشود که در هرصورت افراد گرفتار در این موارد را دچار دردسرها و مشکلات زیادی میکند.

زورگیری یکی از جرائمی است که اصولا در تمامی کشور‌‌‌ها اتفاق میافتد اما احتمال وقوع آن در کشورهای کم‌تر توسعهیافته و جهان سومی بیش‌تر است. چرا؟ متاسفانه شرایط بد اقتصادی در این کشورها برخی از افراد را وادار به دست زدن به چنین اقداماتی میکند. البته فقط شرایط اقتصادی نیست و مجرمانی هستند که تحت هر شرایطی اقدام به چنین اعمالی مینمایند.

https://sorooshnews.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/

عناصر تشکیل دهنده جرم اخاذی و استفاده از مشاوره حقوقی

عناصر تشکیل دهنده جرم اخاذی شامل ۳ عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی و روانی است که باید هر سه عنصر وجود داشته باشند تا اخاذی رخ دهد و به عنوان جرم اخاذی شناخته شود.

عنصر قانونی جرم اخاذی: هر گاه کسی دیگری را به هر شکلی تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، ‌اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (74) ضربه، یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

عنصر روانی جرم اخاذی: منظور از عنصر روانی قصد و نیت اخاذی است. یعنی  فردی که اقدام به اخاذی مینماید، باید قصد انجام این عمل مجرمانه را داشته باشد.

عنصر مادی اخاذی: به معنای اقدامی است که جهت انجام جرم صورت میگیرد، در جرم اخاذی انجام هر گونه تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و ... عنصر مادی جرم اخاذی محسوب میشود.

 

ارکان اخاذی نیز شامل دو مورد میشود: ۱- تهدید (اعم از تهدید به قتل، تهدید مالی، تهدید شرفی و حیثیتی، تهدید نفسی، تهدید به افشای اسرار) ۲- تقاضای انجام کار یا عدم انجام کار

برای شکایت و رسیدگی به جرم اخاذی دادگاه و مرجع صالح کجاست و باید به کجا مراجعه شود؟

جرم اخاذی از جمله جرم‌هایی است که در صلاحیت دادگاه عمومی است، اما گاهی اخاذی به جهت تهدید به انتشار فیلم‌های غیراخلاقی است که در این صورت مرجع صالح به رسیدگی دادگاه انقلاب است. 

چرا به مشاوره حقوقی برای شکایت از اخاذی نیاز است؟

اگر در کوچه و خیابان یا به هر طریقی از فردی اخاذی شود جهت شکایت از زورگویان و اخاذان بایستی شکواییه مطرح نمود و از افراد مزبور شکایت کرد. اما بهتر است قبل از انجام این کار با یک مشاور حقوقی آگاه مشورت کنید.

 

مشاور حقوقی فردی است که  اشراف کامل بر قوانین جزایی دارد و از رو میتواند برای دفاع از قربانیان جرم اخاذی در این نوع دعاوی مشورتهای لازم را بدهد. چراکه این افراد با نحوه طرح دعوای مزبور در محکمه آشنایی کامل دارند و بهتر میتوانند در حل و فصل این قضایا اقدامات مقتضی را انجام دهند. زمانی که با یک مشاور حقوقی باتجربه مشورت کنید او میتواند با مشاوره خوب در نوشتن طرح شکوائیه در چهارچوب درست به شما کمک کند تا بتوانید حق خود را به خوبی بگیرید.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن