0

“سیاست هویت برای خیلی طولانی بهار را اداره کرده است”: رئیس کمیسیون مالی

[ad_1]

بارگذاری..

سخنگوی ان. ان. سینگ ، رئیس پانزدهمین کمیسیون مالی ، در گفتگو با NDTV در مورد کتاب جدید خود ، “پرتره های قدرت” ، گفت: “مشکل بزرگ بیهار این است که نتوانسته است بر طبقه بندی اجتماعی که تحرک سرمایه را محدود می کند و کار در یک نظم طبقه بندی اجتماعی است ، و این سیاست هویت برای مدت زمان طولانی بر بیهار حاکم است “. وی همچنین نظرات خود را در مورد تقسیم درآمد با ایالت ها به اشتراک گذاشت.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>