[ad_1]

بارگذاری..

سطح آلودگی در حال افزایش است و دما در پایتخت ملی در حال سقوط است. طبق اعلام دفتر هواشناسی ، دهلی روز پنجشنبه حداقل دما 12.5 درجه سانتیگراد را ثبت کرده است ، کمترین دما در اکتبر در 26 سال گذشته آیا کاهش دما می تواند بر آلودگی هوا تأثیر بگذارد؟ بر اساس برنامه نظارت دولت مرکزی صفر ، شاخص کلی کیفیت هوا یا AQI در پایتخت ملی “378 بسیار ضعیف” است.

[ad_2]

Source link

آموزش سئو