سربازان را به یاد بیاورید ، چراغی روشن کنید ، می گوید نخست وزیر نارندرا مودی و دیگر داستان های برتر

[ad_1]

تلگراف: موهان باگوات ، رئیس رشتریا سویامسواك سنگ ، خواستار رشد هند از نظر “قدرت و دامنه” بزرگتر از چین شد. وی گفت ، “ما قصد دوستانه بودن با همه را داریم. این طبیعت ماست” ، افزود ، “اشتباه در خیرخواهی ما برای ضعف و تلاش برای تجزیه یا تضعیف ما با نیروی بی رحمانه غیر قابل قبول است … اگر فشار به زیر فشار بیاید ، ما از هوشیاری ، استحکام و آمادگی کوتاه نمانید. “[ad_2]

Source link