رای دهندگان اولیه در ساسارام ​​بیهار

[ad_1]

بارگذاری..

رأی گیری برای مرحله اول انتخابات مجمع بیهار در سایه همه گیر ویروس کرونا آغاز شد. در ساسارام ​​، رأی دهندگان صبح زود در بیرون غرفه های صف ایستادند. یکی از رای دهندگان اولیه گفت که به دنبال یک “رهبر جوان و پرانرژی” است. الوك پاندی در رأی دهندگان در ساسارام ​​قرار گرفت.

[ad_2]

Source link