[ad_1]

بارگذاری..

در حالی که روند شیوع COVID-19 در دهلی همچنان ادامه دارد ، دولت هنجارهای نشستن در اتوبوس ها را کاهش داد. اکنون اتوبوس ها در پایتخت ملی مجاز به کار با ظرفیت کامل نشستن هستند. پیش از این ، تعداد مسافران به 20 نفر محدود شده بود. NDTV از اتوبوس شرکت حمل و نقل دهلی (DTC) گزارش داد که در آن برخی از مسافران اظهار داشتند که از حرکت ناراضی هستند زیرا بسیاری از آنها ماسک به درستی ندارند. مارشال های دولتی در داخل اتوبوس ها گفتند که این تغییر برای رفع شکاف تقاضا و عرضه مورد نیاز است. در اوایل ، مردم به دلیل محدودیت 20 مسافر مجبور بودند مدت طولانی در ایستگاه های اتوبوس منتظر بمانند.

[ad_2]

Source link

آموزش سئو