دستگاه ایکس ری چه چیزی را نشان میدهد؟

در دستگاه­های تبارک که جهت تصویربرداری از بارهای تبارک و پالت بکار گرفته می­شوند و بجای نوار نقاله از نوعی غلت

توسط ABDOOSNEWS در 14 اسفند 1400
در دستگاه­های تبارک که جهت تصویربرداری از بارهای تبارک و پالت بکار گرفته می­شوند و بجای نوار نقاله از نوعی غلتک های منحصربه‌فرد استفاده می­شود. این دیود ها بصورت L رخ جهت نظارت انرژی عبوری از متاع و یا این که جنسی از داخل تونل مورد استعمال قرار می­گیرند و این دیود ها از پرتو یا اشعه X که یک جور تشعشع الکترومغناطیسی هست که از بستههای پر از انرژی، به نام فوتون تشکیل شده است به‌وجود می­آیند. به همین ترتیب که جسم گزینه نظر بر روی نقاله قرار گرفته و پس از گذر از قسمت ایکس ری در مسیر در حیث گرفته شده وارد میشود. ولی در دستگاههای پهناور که به جهت بارهای سنگین استفاده میشود، به جای نوار نقاله از نوعی غلتک مخصوص بهره میگیرند، تا تحمل وزنهای بالا را داشته باشند. در همین سیستم همچنین ضروری میباشد تا چکیده برای مانیتور نمودن تصاویر دریافتی وجود داشته باشد تا اپراتور از شیوه آن بتواند اجسام مضرات دستگاه ایکس ری برای انسان را تحلیل نماید. طریق محافظت از هر یک از دستگاههای ایکس ری طبیعتاً دارای هم متفاوت است و اضطراری می باشد تا این فعالیت پایین نظر متخصصین انجام پذیرد و هر یکسری مدت یکبار از این نظر باز‌نگری و سرویس شود. 5- مراقبت شیوه محافظت از هر یک از دستگاههای ایکس ری طبیعتاً مهم هم متفاوت است و اضطراری هست تا همین فعالیت زیر نظر متخصصین انجام پذیرد و هر یک‌سری مدت یکبار از این حیث باز‌نگری و خدمت شود. این دستگاه محصول شرکت Unicomp میباشد که برای ارائه تصویربرداری اهمیت اشعه ایکس، حساس وضوح بالا طراحی شده است. مدل 2D، یک نمای مستقیم از بالا به زیر را فراهم میکند. این دیودها به عبارتی طور که می دانید به صورت L می باشند و به خواسته چک کردن میزان انرژی عبور شده از شی ها در داخل تونل بکار برده میشوند. دستگاههای ایکس ری که بوسیله کمپانیهای متعدد ساخت میشوند، از لحاظ مشقت بار افزاری و قطعات به فعالیت برده شده در آنان هم متفاوتاند و براین اساس در هنگام انتخاب حتماً میبایست به این نکته در گزینه دستگاه ایکس ری مواد غذایی آن ها توجه شود.
آخرین مطالب