دريچه سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی - تهویه کلوانی

همچنین حیاتی اعتنا به قابلیت و امکان قطع شدن پره از کادر و محافظت ظاهر دریچه ترک پیچی بر بر روی فریم دریچه وجو

توسط ABDOOSNEWS در 17 فروردین 1401
همچنین حیاتی اعتنا به قابلیت و امکان قطع شدن پره از کادر و محافظت ظاهر دریچه ترک پیچی بر بر روی فریم دریچه وجود ندارد و روزنه از نصیب داخلی قاب به کانال مربوطه متصل می گردد ولی در رخ نیاز مشتری رخنه پیچ هم در کادر روزنه تعبیه خواهد شد. همینطور اهمیت اعتنا به امکان انقطاع شدن پره از قاب و مراقبت ظاهر دریچه، سوراخی بر بر روی کادر دریچه وجود ندارد و روزنه از نصیب داخلی کادر به کانال مربوطه متصل می گردد ولی در صورت نیاز مشتری ترک پیچ نیز در کادر روزنه تعبیه خواهد شد. دریچه ی سقفی چهارگوش کلاف پهن معمولا بر روی سقف و دور از دیوار جانبی کارگزاری می شوند. کادر این نوع روزنه همانند همگی دریچه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی 5 سانتی متر بوده و همچنین می توانیم پره ها را از قاب دریچه جدا کرد. قاب همین نوع دریچه مثل تمامی دریچه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی ۵ سانتی متر بوده و پره ها قابلیت جداشدن ازقاب روزنه را دارد. جهت کارگزاری صحیح دریچه های کلاف پهن بازشو سقف باید 7 سانت از ابعاد پشت روزنه عمده باشد. جهت نصب درست روزنه های سقفی چهارگوش کلاف پهن آلومینیومی، بازشو سقف بایستی 7 cm از بعد ها پشت دریچه بیشتر باشد. جهت کارگزاری صحیح دریچه های کلاف پهن بازشو سقف می بایست ۷ سانت از ابعاد پشت دریچه عمده باشد. توجه شود به جهت به کار گیری از دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن، شبکه و قاب چوبی بدور کانال، 2 سانتی متر بالاتر از سقف تمام شود و همینطور برش روی سقف 3 اینچ بزرگتر از بعد ها شبکه باشد. همین دریچه ها امکان نصب روی انواع سقف های کاذب و حتی اتصال مستقیم به شبکه های گرد را دارد. این دريچه سقفی جهت جهت دهی هوا از یک تا چهار سمت در سیستم هوای رفت مورد به کار گیری قرار می گیرد که اغلب محل کارگزاری همین روزنه بر بر روی سقف و به دور از دیوار جانبی می باشد. همین دريچه سقفی جهت سوق‌دهی هوا از یک تا چهار سمت در سیستم هوای رفت مورد به کار گیری قرار می گیرد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها مضاعف بخش اعظم در گزینه دریچه سقفی قیمت لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.
آخرین مطالب