[ad_1]

بارگذاری..

همه گیر شدن و قفل شدن های بعدی باعث ویرانی در زندگی صنعتگران و بافندگان روستایی شده است. بدون سفارش و ذخیره انبوه موجودی ، معیشت آنها به بن بست رسیده است. NDTV برای ابتکار Handmade Dil Se با هدف احیای معیشت صنعتگران در سراسر کشور ، با یک سازمان غیرانتفاعی Habba در هند دست به دست شده است.

[ad_2]

Source link

آموزش سئو