درآمد شغل ایسیو خودرو چقدر است؟

آنگاه از مضاعف شدن خودروهای انژکتوری و مسافت گرفتن از اتومبیلهای کاربراتوری و همینطور برتر شدن نقش ECU در ماشی

توسط ABDOOSNEWS در 15 فروردین 1401
آنگاه از مضاعف شدن خودروهای انژکتوری و مسافت گرفتن از اتومبیلهای کاربراتوری و همینطور برتر شدن نقش ECU در ماشین ها، شاهد رشد به سزایی در بازارکار تعمیرات ایسیو و به خصوص ریمپ ایسیو هستیم. به عنوان مثال، اگر موتور سوخت و هوای کم اخذ کند، سنسورهای اکسیژن همین ارتباط را کلیدی کامپیوتر برقرار می‌کنند و در نتیجه، کامپیوتر بر مبنا این شرایط میزان سوختی را که می بایست توسط «سیستم تزریق سوخت» تأمین شود، تعیین میکند. خرابی همین گونه ای سی یوها به همین صورت هست که، قطعات به علت گرما دیدن یا این که مبتلا قطعی مبنا ها می شود و یا این که خویش ایسی درون ای سی یو باگ قابل انعطاف افزاری می بیند. در گزینه دوم ابتدا باید به صورت قابل انعطاف افزاری ایسی اشاره گر ریست شود و به تنظیمات سوله ایسیو تارا برگردد. بعضی از خطاهای با ریست مجدد ویا اشاره گر ECU برطرف می‌شوند که همین فعالیت از روش دستگاه دیاگ شکل میگیرد. شما میتوانید به آسانی و بدون نیاز به دستگاهی یگانه ایسیو خودرو را ریست کنید. مولتیمتر را بردارید و آن را در بالاترین سکو تهیه کنید. به جهت فروش اتومبیل در سریعترین زمانه و حیاتی بهترین قیمت اینجا را کلیک کنید. این سیگنال به محرکها قابلیت و امکان میدهد عملکرد خویش را براساس آنچه کامپیوتر به جهت ماشین گزینش کرده است، تهیه و تنظیم کنند. PCM یک ماژول ویژه هست که عملکرد سیستم انتقال اقتدار اتومبیل را تهیه و تنظیم می کند ، این ماژول جریان نیرو را از موتور به چرخ ها برعهده دارد و فقط در برخي خودرها وجود دارد. واحد کنترل الکترونیکی (ECU) دستگاهی کوچک است که یک یا این که چندین سیستم الکتریکی را در خودرو در دست گرفتن میکند. در صورتی که ایسیو خراب باشد ممکن می باشد اتومبیل اصلا آغاز نخورد. اتصال وایر شمع به بدنه به جهت باز‌نگری جرقهزنی سَر شمعها ممکن می باشد موجب ایجاد نوسانات برق و آسیبرساندن به بخشهای اصلی ماشین به ویژه ای سی یو شود. ECU MM8P: این مدل حیاتی کانکتور ۳۵ شالوده می باشد و برای خودروهایی که حیاتی موتور XU7 میباشند مورد به کارگیری قرار می گیرد. به همین ترتیب، کامپیوتر موتور مسئول میزان مصرف اقتصادی سوخت در وسیله نقلیه است. همین خفه کننده یک فلپ معمولی بود که جریان هوا را در کاربراتور محدود می کرد و منجر ارتقاء خلاء در جت ها می شد تا جریان سوخت بیشتر ارتقاء یابد. و مشخص و معلوم گردید که از شیوه ایسیو می توان اصلی کنترل سه مقوله مورد نیاز یک موتور اعم از سوخت هوا و جرقه، بهینه ترین وضعیت کارکرد موتور را ساخت کرد. ازآنجاکه به جهت عملکرد مطلوب وسیله نقلیه به نسبت سوخت و هوای مطلوب نیاز است، ایسیو معیوب نمیداند که چه میزان سوخت باید به محفظه احتراق ارسال شود. ECU موتور کنترل کارایی EGR و خاموش و روشن نمودن موتور بهبود بخشد. در صورتی که شما هر دسته سوالی در رابطه حیاتی چه جایی و طریق استفاده از ایسیو ماشینهای داخلی دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب