فرد دانشگاهی منتخب:

دانشکده سی و هشتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران دانلود داستان صوتی جایزه ویژه خود را برای شناسایی دانلود رمان صوتی ابعاد تمدن اسلامی و ایرانی ، تسهیل دسترسی محققان به میراث اسلامی و ایرانی ، معرفی و شناخت تاریخی ، تمدنی و فرهنگی تشیع اهدا کرد. . رهبران (ع) نگارش و تدوین بسیاری از مقالات و آثار در زمینه علم و اندیشه در تمدن اسلامی و ایرانی را به پروفسور راشات جعفریان ، استاد خوج الاسلام و المسلمین اهدا کردند.

آثار شایسته سی و هشتمین دانلود داستان صوتی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

عمومی

در علوم کتابداری

1. عناوین موضوعی فارسی نوشته شده توسط پوری سلطانی ، کامران فانی و فیروزان زپادی خرید کتاب روانشناسی ، با همکاری دانلود داستان صوتی نرگساتون عزیزیان ، تهران: کتابخانه ملی و بایگانی ، 1398 ، 4 ج.

دائرlopالمعارف ها و دائرlopالمعارف ها

2. دائرlopالمعارف های طبرستان و مازندران ، نویسنده گروهی از نویسندگان ، سرپرست گروه نویسندگان و ویراستاران: جهانگیر نصری اشرفی ، رئیس ویراستاران: جعفر شجاع کیهانی ، آخرین ویراستار: معصومه افشار ، تهران: نشر نی دانلود داستان صوتی ؛ ساری: موسسه دارنگستان ، 2009 ، 5 جلد.

نسخه های خطی

3. فهرست نسخه های خطی مرکز احیای میراث اسلامی ، تالیف سید احمد حسینی اشکوری دانلود داستان صوتی، قم: مرکز احیای میراث اسلامی ، 1398 ، 15 جلد. تدوین شده

فلسفه و روانشناسی

فلسفه اسلامی

دو کتاب زیر به طور مشترک انتخاب شده اند:

4. شجره نامه اشراكها ، نويسنده زهرا زارع ، تهران: هرمس ، 1398 ، 244 + 484 ص.

5. وجود و ذات: تفسیر صدر در یک زمینه تاریخی ، تالیف دیوید حسینی دانلود داستان صوتی، کوم: حکمت اسلامی ، 1398 ، 392 ص.

ترجمه

6. دیدگاه های معنوی و فلسفی اسلام ایرانی ، تالیف هنری کربن ، تحقیق و ترجمه کتاب وب توسط انشاAالله رحمتی ، تهران: صوفیه ، 1391-1391 ، 4 جلد.

فلسفه غرب

دو کتاب زیر به طور مشترک انتخاب شده اند:

7. بنیاد حقوق طبیعی بر اساس اصول دکترین دانش ، تالیف یوهان گوتلیب فیشته دانلود داستان صوتی، ترجمه سید مسعود حسینی ، تهران: ققنوس ، 1398 ، 456 ص.

8. ریشه های کلامی مدرنیته ، تالیف مایکل آلن گیلسپی ، ترجمه زانیار ابراهیمی ، تهران: پگاه روزگار شماره ، 1398 ، 573 ص.

منطق

9. منطق و دانش در اندیشه سهروردی: شرح منطق حکمت اشراق ، تالیف مهدی عظیمی ، تهران: پژوهشگاه حکمت و فلسفه ایران ، 1398 ، 608 ص.

دین

علوم قرآنی

10. تصویری منسجم از سوره های قرآن: نظریه هدف در انسجام سوره های قرآنی دانلود داستان صوتی، تالیف حامد معرفت ، کوم: تحمید ، 1398 ، 416 ص.

حدیث

11. دائرlopالمعارف تعالیم اهل بیت علیهم السلام در چهار کتاب گردآوری شده توسط م Instituteسسه ایران کتاب فرهنگی دانلود داستان صوتی شناختن اوزان وحی ، کوم: بیدار ، 1398 ، 12 جلد.

فقه و اصول

12. روایت اصول ، تالیف سید علی محقق داماد ، تهران: م Instituteسسه انتشارات دانلود داستان صوتی و نشر آثار امام خمینی ، م Instituteسسه انتشارات عروج ، 1398 ، 4 جلد.

کلمات

نویسنده

13. سیر اندیشه فکری امامیه در دوره فطرت (بین مدرسه کوفه و مدرسه بغداد) ، تالیف دانلود داستان صوتی سید اکبر موسویتانی ، قم: م Instituteسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث ، 1398 ، 480 ص

ترجمه

14. فرهنگ چند زبانه: روایتی دیگر از اسلام ، تالیف توماس بائر ، ترجمه غلامرضا خدیوی ، قم: م Instituteسسه علوم و فرهنگ اسلامی ، 1398 ، 652 ص.

آموزش سئو