دادگاه عالی موافقت می کند پس از اطمینان مرکز از قانون درخواست کند

[ad_1]

بارگذاری..

کمیته یک نفره برای نظارت بر مراحل مقابله با سوزاندن مواد خرد شده توسط دادگاه عالی امروز متوقف شد زیرا این مرکز اعلام کرد که برای مقابله با سالانه مشکل آلودگی هوا در دهلی و مناطق اطراف آن یک نهاد دائمی ایجاد می کند. وزارت گفت کمیته جدید وظیفه مقابله نه تنها با سوختن ریشه ها بلکه به طور کلی آلودگی در منطقه پایتخت ملی را بر عهده خواهد داشت.

[ad_2]

Source link