خوشبو سوندار از BJP در جریان اعتراض در میان اظهارات مانوسمریتی بازداشت شد

[ad_1]

بارگذاری..

خوشبو سوندار ، بازیگر سیاستمداری که اوایل این ماه به BJP پیوست ، امروز در حالی که قصد داشت اعتراض خود را علیه یک سیاستمدار به دلیل اظهارات خود در مورد متن باستان هندو Manusmriti بر عهده گیرد ، توسط پلیس در منطقه چنگالپاتو تامیل نادو بازداشت شد. طول تیروماوالوان ، رئیس Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) ، طی سخنرانی اخیر خود به یک گروه ، ادعا کرده بود که متن مذهبی Manusmriti زنان را تحقیر می کند و Manu Dharma با زنان به عنوان کارگران جنسی رفتار می کند. سیاستمدار خواستار ممنوعیت مانوسمریتی شده بود.

[ad_2]

Source link