خصوصیات سگ ها و هرآنچه در مورد سگ ها با نژاد مختلف باید بدانید

صاحبان باید قبل از تبدیل شدن پارس سگ به یک عادت آزار دهنده به جهت خود و همسایگان، از همان برهه زمانی تولگی کلی

توسط ABDOOSNEWS در 27 فروردین 1401
صاحبان باید قبل از تبدیل شدن پارس سگ به یک عادت آزار دهنده به جهت خود و همسایگان، از همان برهه زمانی تولگی کلیدی روشهای تربیتی به کنترل آن بپردازند، زیرا هدفمند کردن پارس سگ در دوران تولگی دوچندان معمولی خیس از بازه زمانی بلوغ سگ می باشد. چنانچه سگ خانگی سوای انجام تمرینات ورزشی، دچار تنگی نفس شده و یا این که تند تند نفس می کشد، ممکن می باشد نشان دهنده بروز درد در آن باشد. اگر سگ خانگی خود را در خانه صرفا بگذارید و به سرکار بروید، دچار اضطراب جدایی میشود. هنگامی سگ تصمیم دارااست به شما حمله کند ؛ خرناس می کشد وبا همین صدا میخواهد به شما اخطاردهد که بایستید وفاصله خود را دارای او حفظ کنید. ولی شما می توانید به جهت قلیل کردن پارس سگهای خارج از منزل از وسیله ای استفاده کنید که حساس ارسال سیگنال سبب در اختیار گرفتن پارس سگ می گردد. نخست سگ را در اتاقی قرار داده کل وسایل سگ از جای خواب گرفته تا اسباب بازی هایش را در اختیارش قرار بدهید و وسایلی که برای سگ خطرآفرین هست را از اتاق خارج نمایید و در را ببندید و پشت در منتظر بمانید زمانی که سگ او‌لین تک پارس خویش را زد در را اهمیت شتاب گشوده کرده اسم سگ و کلمه و واژه نه را تکرار کرده و اهمیت آبپاش به شکل سگ آب می پاشید و در را می بندید و چندین بار این عمل را انجام می دهید روزگار همین آموزش از دو دقیقه آغاز می شود و در فرآیند بعدی به دوران درون اتاق بودن سگ بیشتر می شود. اصلی همین توضیح مشخص و معلوم می‌شود که یادکر د از سگ اصحاب کهف هیچ دلالتی بر طهارت آن ندارد و وجود روایتی دال بر همین که فرشتگان وارد مکانی نمیشوند که سگ در آن جا حضور دارد، بایستی جعل آن را به انگیزه ایجاد انگیزه و غربت از سگ و وارد نکردن آن در زندگی دانست خیر چیز دیگر. و هنگامی که سگ همچنان به پارس نمودن ادامه داد اساسی اسپری آبپاش به شکل سگ آب پاشیده و واژه و کلمه نیکی را تکرار می کنید. هنگامی که سگتان اصلی پارس نمودن چیزی از شما خواست به آن ندهید بلکه از واژه خیر به کار گیری کرده و آن گاه از ساکت شدن برای مثال در را برایش باز کنید و یا این که غذایی در اختیارش قرار دهید. آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی آتیه در نظر دارااست جهت شناخت هرچه بخش اعظم همراهان،مطالب آموزشی مربوط به راستا کاری خویش را ارائه دهد. به همین ترتیب آن ها علاوه براینکه به بازی وجست وخیزمی پردازند مهارت های واجب جهت مهمترین شکارکردن ها را می آموزند. درصورتیکه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد خرید سگ بردر کالی لطفا از ورقه ما بخواهید.
آخرین مطالب