خرید کتاب پزشکی زبان اصلی

نقش کتابخانه‌ها در خرید کتاب پزشکی زبان اصلی روزهایی که گرانی‌ها , دسترسی به خرید کتاب پزشکی زبان اصلی از ایران پیپر را دشوارتر از پیشین کرده , جدی‌تر از پیش است . کتابخانه‌ها در جامعه میتوانند به مکانی امن و آهسته برای شهروندانی تبدیل شوند که از هرج و مرج گریزان‌اند . کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران یک کدام از کتابخانه‌های اساسی به‌شمار می رود که نقش اطلاع‌رسانی برای استانداردسازی بقیه کتابخانه‌ها را نیز ایفا مینماید . خبرگزاری کتاب جمهوری اسلامی ایران ( ایبنا ) , در رابطه خرید کتاب پزشکی زبان اصلی شرایط کتابخانه ملی و بقیه کتابخانه‌ها با فريبرز خسروی , نائب رئیس کتابخانه ملی کشور‌ایران گفتگویی انجام بخشید که درپی می خوانید .

فعالیت‌های کتابخانه‌ای خرید کتاب پزشکی زبان اصلی , به طور معمول هزینه‌های قابل توجهی را می‌طلبد ; خصوصا در‌حالتی که در رابطه کتابخانه ملی حرف کنیم ; چون مخازن نسخه ها خطی و بخش‌های نگهداری و ترمیم از اثرها کهن را هم در حود دارااست . به‌عنوان اولی سوال ; آیا بودجه‌های مو جود جوابگوی نیازها و مطالبات خرید کتاب پزشکی زبان اصلی را می‌کند؟

مطلقا خیر . به طور معمول میزان بودجه‌ای که به حوزه فرهنگ وتمدن تخصیص داده میشود , کاستی متعددی داراست . اداره ورقه ها و کتابخانه ملی کشور‌ایران وظیفه جمع آوری , سازماندهی , ذخیره و اطلاع‌رسانی از تولیدها فرهنگی مکتوب و غیرکتابی را برعهده دارااست . حسب ضابطه کلیه ناشران موظفند دو ورژن از انتشارات خویش را به‌این اداره تحویل دهند و کلیه اوراق ایجاد شده در دستگاه‌های مدنی هم طی مراحلی می بایست به‌این اداره برای محافظت بلند بازه زمانی سپرده شوند . طبیعتا فراهم‌آوری و پردازش این حجم داده ها نیاز به دارایی و برنامه مطلوب دارااست .

تنها کتاب‌ها و اسنادی که از روش ضابطه به‌این اداره واصل میگردد , مطرح نیست . تعداد متعددی مدرک و کتاب هر سال برای فروش عرضه می شوند که در کمیته‌های تخصصی قیمت‌گذاری شده و در صورت وجود میزان دارایی خریداری میگردند . مدام راز این مسائل بحران داریم که مبلغ اضطراری به حوزه فرهنگ و تمدن تخصیص داده نمی شود . اعتقادوباور دارم از حیث بودجه‌ای می بایست بیشتراز اینها به سازمان‌های فرهنگی پرداخته شود تا بتوانند تحرک حتمی را در فراهم‌آوری منابع میراثی مرزوبوم داشته باشند . در حالتی‌که این منابع در درون خریداری نشوند ممکن است راز از سایر کشورها درآورند . بعضی از کشورها که در پی هویت‌سازی برای خویش می باشند , مشتریان پرانگیزه‌ای برای خرید این منابع میباشند . بعضی کشورها ترجیح میدهند مجموعه‌های خویش را با به جا مانده ما بی نیاز نمایند . در شرایطی‌که به موزه اسلامی مالزی یا این که برخی از کتابخانه‌ها و موزه‌های امیرنشینان خلیج عجم بروید بخش اعظمی از اقلام نمایش داده شده از کشور ایران است .

این نسخه ها خرید کتاب پزشکی زبان اصلی باارزش قابل پس گرفتن هستند؟

بعید میدانم به نظر حقوقی بتوانیم آنان را گشوده پس بگیریم . اما از لحاظ حقوقی داده ها ندارم بایستی به مالک خرید کتاب پزشکی زبان اصلی نظران این حوزه مراجعه کنید .

گفته میگردد پس از مدیر دولت
باور دارم از دید بودجه‌ای می بایست بیش تر از اینها به سازمان‌های فرهنگی پرداخته شود تا بتوانند تحرک اضطراری را در فراهم‌آوری منابع میراثی مرزو بوم داشته باشند . در‌حالتی که این منابع در درون خریداری نشوند ممکن است رمز از سایر کشورها درآورند
اصلاحات , میزان دارایی کتابخانه چند برابر – نقل شده 30 برابر – شد .
آری البته قیاسی که صورت گرفته شده‌است , احتمال دارد ظریف نباشد . هنگامی که مدیریت دولت اصلاحات , سر گروهی کتابخانه ملی را بر عهده داشتند , بیشترین عمل گروه کتابخانه ملی در خیابان 30 تیر متمرکز بود . این کتابخانه با تعداد محدودی کارمند کار می کرد و طبیعتا با انتقال آن گروه به‌این ساختمان بزرگ با 100هزارمترمربع مساحت , مراجعه روزمره 1500 تا 2000 نفر و مخلوط اداره ورقه ها فرهنگی انقلاب اسلامی و بعد ترکیب اداره ورقه ها تعداد پرسنل و گستره وظیفه های , اضطراری بود میزان دارایی ارتقا پیدا نماید . نسبتاً 80 درصد دارایی فعلی اداره اوراق و کتابخانه ملی هزینه کارمندان است و احتمالا در شرایط کنونی چه بسا کمتر از 20 درصد دارایی برای بقیه فعالیت‌ها خرید کتاب پزشکی زبان اصلی بماند .

آیا اقدامی بوده که با خرید کتاب پزشکی زبان اصلی نتوانید انجام دهید؟

زمانی خرید کتاب پزشکی زبان اصلی کافی دراختیار ندارید , طرح‌های بسط به تعویق میفتد یا این که به هیچ عنوان آن ها را مطرح نمیکنید . آری , به‌دلیل کسری بودجه آن‌گونه که بایستی و احتمالا نمی‌توانیم حرکت‌ داشته باشیم . گرچه در یکسری سال اخیر کارایی شده با صرفه‌جویی در بعضا از حوزه‌ها , بودجه‌ها در سوی فعالیت‌های توسعه‌‌مدار ساماندهی شود . مشاجره فراگیری خرید کتاب پزشکی زبان اصلی , تصحیح فرایندها , رئیس همت و . . . مطرح است , ولی واقع مسئله این است که کسری بودجه همواره مشکل‌زا بوده است .