ترجمه تخصصی پزشکی با ترجمانو

ترجمه تخصصی پزشکی برای آزمایشات بالینی

آیا پیرو ترجمه تخصصی پزشکی از انگلیسی به پرتغالی برزیل , چینی بی آلایش شده , آلمانی , سوئدی , چینی سنتی یا این که عربی برای تست های کلینیکی در سراسر دنیا برای به زانو در آوردن همگی گیر کوروی ویروس هستید؟ آیا نیاز به ترجمه مدرک پزشکی از فرانسوی به انگلیسی دارید؟ در حالتی که با بیماران , گردشگران پزشکی یا این که مصرف کنندگان محافظت های بهداشتی که به زبانی مختلف حرف می نمایند , برخورد می‌کنید , اضطراری است که تمام داده ها به یاری سرویس ها ترجمه گواهی پزشکی که به آن‌ها اعتماد دارید , به صورت ظریف رابطه برقرار نمایند .

سرویس ها ترجمه دارویی ما با استعمال از مترجمان تخصصی پزشکی که خیر صرفا کاملاً به یک گویش فرنگی و لهجه پزشکی مسلط می‌باشند , بلکه از پیشینه پزشکی هم برخوردار می باشند . بعضی از آن‌ها داروساز , دکترای تخصصی , یا این که دارنده سند دکتری در علم ها پزشکی , شیمی , یا این که زیست شناسی تکاملی تکاملی ( EDB , همینطور با تیتر ( Evo – Devo ( شناخته می‌شوند ) . به این ترتیب این متخصصین زمینه در ترجمه اصطلاحات پزشکی و پروسه حفظ های بهداشتی عادت دارا‌هستند .

سرویس ها ترجمه تخصصی پزشکی ما در اینجا برای ارائه پشتیبانی یکسری زبانه به نهاد های تحقیقاتی بالینی ( CRO ) , موسسه ها داروسازی , ساخت کنندگان دستگاههای پزشکی , FDA آمریکا , آژانسهای نظارتی جهانی و ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی است که در‌پی ثبت رسمی دستگاههای پزشکی , دارویی و تشخیصی آزمایشگاهی می‌باشند . تولید ها ( IVDs ) . سرویس ها ترجمه تخصصی پزشکی دارای اعتبار پزشکی ما به کمپانی شما امداد می نماید تا تاییدیه های نظارتی را در اینجا و آن سوی مرز اخذ نماید .

سرویس ها ترجمه تخصصی پزشکی پژوهش ها بالینی

به آسانی ترجمه یک تحقیق بالینی یا این که یک کلمه و واژه گواهی کلینیکی برای کلمه و واژه انجام نخواهد بخشید . لغت ها خیر فقط در لهجه های متفاوت بلکه در بخش ها گوناگون هم میتوانند معانی متمایز داشته باشند . آنچه ترجمه تخصصی پزشکی در یک لهجه مفهوم داراست می‌تواند معنای کاملاً مختلفی در لهجه دیگر داشته باشد . یک نادرست صرفا در یک مقاله پزشکی خیر فقط میتواند فیس کمپانی شما‌را در معرض خطر قرار دهد , بلکه می‌تواند شما‌را به دادگاه یا این که جریمه های گران‌قیمت گشوده نماید . همینطور ترجمه تخصصی پزشکی میتواند تندرست یک مریض را به خطر اندازد .

توزیع داروها و وسایل پزشکی در سراسر عالم بازار شما‌را توسعه و گسترش می‌دهد , ولی پتانسیل مسئولیت پذیری شمارا هم توسعه و گسترش میدهد . هنگامی مریض سرگرم قرائت فرم یا این که کتابچه راهنمای استفاده کننده است , بایستی بتواند فوراً آن را بفهمد و هیچ سوالی درمورد آنچه به معنای آن است , ندارد . پزشکان و شرکت های داروسازی می بایست دقیقاً هرگونه راهبرد یا این که مکاتبات را که شما با آنان تهیه و تنظیم می‌کنید , بفهمند . وقتی که با All Language Alliance , Inc همیاری میکنید , می‌توانید اطمینان داشته باشید که ترجمه های کلینیکی , ترجمه های کارآزمایی بالینی و ترجمه های گواهی تحقيقات بالینی شما به صحت و با توجه انجام می شود .

مترجمان تخصصی پزشکی به گویش پزشکی

کمپانی ترجمه تخصصی سندها پزشکی ما از مترجمان دارای اعتبار پزشکی مسلط به گویش پزشکی برای ارائه ترجمه های خصوصی سندها پایین و بیش تر از 100 لهجه به کار گیری می نماید :

دفترچه راهنمای دستگاه های پزشکی
راهبرد های دارویی
سیاست کروناویروس
بروشورهای پزشکی
مکاتبات نظارتی
مواد آموزشی بهداشت
پروتکل کارآزمایی بالینی ( CTP ) , داده های کارآزمایی بالینی و خلاصه ها
ثبت اختراعات علم ها معاش
پروتکل های اعتبار سنجی و برنامه ها
فرم های جواز HIPAA
گزارش سم شناسی
مقاله‌ها مجلات پزشکی
پرسشنامه آزمایشات پزشکی
مواد تبلیغاتی
راهبرد به کارگیری ( IFU )
خلاصه خصوصیات متاع ( SPC )
مدارک پزشکی
اوراق مرتبط با برنامه های بهداشت پناهندگان
فرم های رضایت آگاهانه ( ICF )
سرویس ها ترجمه علم ها علم ها معاش شما میتوانید اعتماد فرمایید
آیا نیاز به ترجمه اوراق HACCP یا این که مواد دیگر برای ارسال FDA در آمریکا دارید؟ ترجمه ورقه ها علم ها معاش بایستی با اعتنا صورت پذیرد . یک واژه و کلمه منفرد که از نوشته بیرون شده یا این که عدم مدیریت شده باشد میتواند سبب به مریض شدن یا این که جراحت دیدگی جسمی شود . در اکثری از کشورها , شرکت های پزشکی و داروسازی جزء صنعت های دوچندان مقرر می‌باشند و یک خطای بی آلایش قادر است سبب به جریمه گران یا این که رد حق ثبت شود . ارائه دهندگان سرویس ها بهداشتی نیاز به فرم رضایت و بروشورهای پزشکی دارا‌هستند که بیمارانشان کاملاً ادراک می نمایند .

سرویس هاترجمه تخصصی پزشکی برای بیماران غیر انگلیسی گویش
درمان‌گاه