[ad_1]

بارگذاری..

در مورد “نبرد بزرگ” ، ما با سلمان خورشید وزیر امور خارجه پیشین در مورد قانون پیشنهادی فرانسه صحبت می کنیم که هدف آن حفظ قانون اساسی بالاتر از قوانین دینی است. در متن هند ، به نظر می رسد قانون مدنی یکنواخت است. آیا به همین دلیل هند به نفع فرانسه صحبت می کند؟ از وزیر سابق می پرسیم.

[ad_2]

Source link

آموزش سئو