اتصالات گلخانه اغلب از جنس فولاد هستند

به جهت گشوده و بسته کردن پنجره های سقفی گلخانه می توان از گیربکس های دستی و یا موتورگیربکس برقی استفاده نمود ،

توسط ABDOOSNEWS در 17 آبان 1401
به جهت گشوده و بسته کردن پنجره های سقفی گلخانه می توان از گیربکس های دستی و یا موتورگیربکس برقی استفاده نمود ، در جور برقی مکانیزم باز و بسته شدن پنجره ، به جهت خودداری از تخریب سازه در رخ گیر نمودن احتمالی پنجره ها استفاده از موتور گیربکسهای تسمه ای به همراه استفاده از قطعه در دست گرفتن بار در باطن تابلو الکتریسیته مربوطه سفارش می گردد. قاب بر پایه تحلیل انجام شده میتواند به صورت سیرکولار ، گاتیک و یا این که به شکل شیروانی اجرا شود ، بسته به گونه طراحی و تحلیل ، فریم می تواند به صورت یک تکه ، دو تکه و سه تکه از پروفیل لوله و یا این که قوطی (برای تیپ شیروانی) استفاده شود ، در صورتیکه کادر یک تکه نباشد در تیپهای کمان دار ، اتصال هر قطعه به طرز غلاف پیچ و مهره ای (غیر جوشی) و در تیپ شیروانی هم قطعات قاب به وسیله اتصال اختصاصی به صورت پیچ و مهره ای رخ می پذیرد. حیاتی توجه به مسئله استفاده بهینه از زمین اجرای گلخانه این ستونهای حایل کناری کلیدی اعتنا بسیار و برای اقلیم مورد نظر ، غالبا در یک جهت گلخانه حساس فاصله یک متر از ستونهای کناری و از پروفیل قوطی گالوانیزه محاسبه می‌شود . خرپاهای کلیدی قابهای میانی شامل هفت تا نیکی المان مختلف به طولهای چک کردن شده و از لوله گالوانیزه برای هر سه تیپ گلخانه میباشد ، ارتفاع المانهای خرپا بسته به جور اقلیم و بر اساس محاسبات برای هر تیپ ساخته می گردد . ناودان های گلخانه از ورق گالوانیزه مهم ضخامت ۱.۵ یا ۲ میلیمتر و در تیپهای مختلف چهار وجهی و هشت وجهی ساخته میشوند و دارای اعتنا به ماهیت جانبی ناودان که به تیتر فرمان روا تیر های سازه عمل می کند به وسیله کرپی های مخصوص (U Bolt) به کمانها متصل میگردد . در هر دو تیپ ناودان ، ناودانهای میانی و ناودانهای کناری کلیدی فروش اتصالات سازه گلخانه گونه های متفاوت هستند. ضروری به ذکر است هر کدام از همین حایلهای بیرونی اهمیت فونداسیون مستقل و مشابه فونداسیون ستونهای گلخانه و اتصال مفصلی غلاف زاویه دار می باشد. اضطراری به ذکر میباشد در صورتیکه مدارک شما کامل باشد در دوران کمتر از یک ماه جواز تأسیس گلخانه به جهت شما صادر میشودکه هزینه خاصی نیز ندارد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان عمده در مورد اتصال نایلون گلخانه لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.