آیا COVID-19 باعث شده است که در مورد بیمه پزشکی خود تجدید نظر کنید؟

[ad_1]

بارگذاری..

گزارش ها حاکی از آن است که بیماری همه گیر آگاهی در مورد بیمه های درمانی و پزشکی را افزایش داده و منجر به افزایش تقاضا برای اینگونه محصولات شده است. در FYI ، ما در مورد تغییر بیمه نامه ها ، بهترین زمان برای دریافت بیمه و آنچه شما باید در مورد بیمه پزشکی خود بدانید بحث می کنیم زیرا همه ما در حال مبارزه با COVID-19 هستیم.

[ad_2]

Source link