[ad_1]

بارگذاری..

دختری که مجبور شد سه ساعت برای مربیگری NEET سفر کند ، پسر کارگران مزرعه که از عموی خود کمک مالی کرد تا آرزوی خود را دنبال کند – اینها برخی از داستان های مبارزه و عزم راسخ برای نامزدهای NEET است که نگذاشتند سختی هایشان بیاید جلوی رویای آنها. NDTV با این دانشجویان صحبت می کند که برای شکستن اولین آزمون NEET که در میان بیماری همه گیر ویروس کرونا انجام شده است ، از بسیاری از موانع شجاع هستند.

[ad_2]

Source link

آموزش سئو